Beh Košice – Vysoká nad Uhom. Ako sa zrodil?

V našej arcidiecéze sa rodí sympatická aktivita, ktorá v sebe spája prvky ochrany života, panenstva i zdravia: stokilometrový beh S Ankou za život. Po skončení tretieho ročníka sme sa pozhovárali s iniciátorom akcie, pánom Martinom Horňákom (41). Pracuje ako hraničný policajt, je rekreačným bežcom a po vstupe do manželstva sa usadil vo Vysokej n. Uhom.

Beh Košice - Vysoká n. U
S manželkou a dcérou.

1. Ako sa zrodila myšlienka organizovať beh z Košíc do Vysokej nad Uhom?

Myšlienka sa zrodila po blahorečení Anky v Košiciach. Následne bolo naplánované  uloženie hlavného relikviára blahoslavenej Anky vo Vysokej nad Uhom. Chcel  som preto symbolicky preniesť relikviu Anky z Košíc do Vysokej nad Uhom, pričom by si bežci predávali medzi sebou relikviu Anky. To bola prvotná myšlienka. Nakoniec mal každý bežec pri sebe relikviu tretieho stupňa, rovnako aj pri druhom ročníku, tento rok sme už mali akýsi „štafetový kolík“ – puzdro, v ktorom bola relikvia tretieho stupňa, Ankin prstienok, medailónik a obrázok ruže.  Bežci si počas štafety tento „štafetový kolík“ odovzdávali medzi sebou.

2. Zaujímavosťou je, že ide o štafetový beh. Prečo? Zdá sa, že len malá časť účastníkov sa napokon dostane do Vysokej n. U.

Štafetový beh preto, lebo z Košíc do Vysokej je cca 97 km. Sám by to zvládol asi málokto. Takže základný tím tvoria 4 až 6 bežci, ktorí dôjdu až do Vysokej nad Uhom a počas trasy sa striedajú v behu. Počas behu sa môžu pripojiť  k štafete po trase v obciach alebo kdekoľvek ďalší účastníci na akýkoľvek dlhý úsek alebo odbehnúť aj dlhší úsek a pomôcť zvládnuť celú trasu základnému tímu.

Beh Košice - Vysoká n. U

3. Je na trati viacero štafetových skupín, alebo len jedna? 

Len jedna.

4. Beh dostal názov S Ankou za život… Prečo s Ankou? Prečo za život?

S Ankou preto, lebo počas behu majú bežci relikviu Anky so sebou a prvotnou myšlienkou bolo symbolicky preniesť relikviu Anky z Košíc do Vysokej nad Uhom. Za život preto, lebo ma  počas jedného festivalu radosti vo Vysokej nad Uhom  oslovilo pozvanie otca Dušana Škurlu absolvovať beh na Košickom maratóne v tričku, ktorým upozorníme na ochranu života a s úmyslom behu za život. To ma priviedlo k behu. A preto  aj tá myšlienka – spojiť  beh s Ankou s obetou za život.

5.   26. septembra 2020 sa uskutočnil už 3. ročník. Mohli by ste nám povedať nejaké súhrnné štatistické zaujímavosti – počty účastníkov, ich vekový priemer, mimoriadne výkony a pod.?

Tohto roku sa ho zúčastnilo 20 bežcov,  a vo Vysokej nad Uhom sa k nám pripojili aj deti z farnosti. Tento ročník bol veľmi daždivý takže,  každý kto sa nezľakol počasia podal mimoriadny výkon. No  vyzdvihol by som výkon pani po päťdesiatke,  ktorá zabehla 18 km.

Beh Košice - Vysoká n. U

6. Akú prípravu potrebuje absolvovať záujemca o tento beh?

Podľa toho, na akú dlhú trasu sa chce pridať k štafete. Ak len na nejaký kratší úsek, tak to zvládne asi aj bez prípravy. Ak by niekto chcel zvládnuť 5 km prípadne 10 km, tak to chce asi trošku potrénovať.

7. Líši sa v niečom tento beh od ostatných?

Vo väčšine behov ide o dosiahnutý čas, tu nie je až tak dôležitý.  Hlavne ide o to: zúčastniť sa s myšlienkou obety behu za ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

8. Očakávania a realita sú často veľmi vzdialené. V čom realita predčila vaše očakávania?

Nemal som  nejaké veľké očakávanie, že to bude hromadné podujatie aj keď vždy očakávam trošku viac prihlásených. Prvý ročník sa k nám v Košiciach pripojilo asi 15 bežcov, čo som vtedy neočakával, ale  tento rok to bol len jeden bežec, čo bolo pre mňa trošku sklamaním.  Teší ma, že v našej  farnosti Pavlovce nad Uhom má beh každým nasledujúcim ročníkom  pribúdajúcich priaznivcov.

Beh Košice - Vysoká n. U