Our Blog

/

púť detí do Obišoviec
15. mája 2023
By admin

Náš pro-life tím je každoročnou súčasťou tejto akcie. O krátku reportáž sme požiadali Andreu Fedorovú.

ateliér 2
28. apríla 2023
By admin

Svedectvo manželov Fidermakových o prijatí dieťaťa s ťažkým poškodením a o praktických stretoch medzi kultúrou života a kultúrou smrti.

hrob pre potratené deti v Sobranciach
10. novembra 2022
By admin

Hrob bol požehnaný 5. novembra 2022: Je darom pre obyvateľov mesta i okolia, aby sa im uľahčilo pochovanie ich potrateného dieťaťa.

Zapáľme svetlo obetiam potratov
4. novembra 2022
By admin

V Košiciach sa každoročne koná dušičková spomienka na obete potratov a mobilizácia k obnove kultúry života.

konferencia pre lekárnikov Košice
21. októbra 2022
By admin

Po dvoch rokoch obmedzení sa 24. septembra 2022 v Košiciach znova naživo konala bioetická konferencia s názvom Aj lekárnik má dušu.

S Ankou za život. Beh Košice - Vysoká n. U.
27. septembra 2022
By admin

V sobotu 24. septembra 2022 sme už po piaty raz odštartovali beh S Ankou za život.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.