Diela ochrany života

Diela ochrany života

Deti sv. Alžbety

v službe nenarodeným deťom

Centrum pre bioetickú reformu

právo na život pre všetkých

Liga pár páru

zodpovedné rodičovstvo

PloDar

starostlivosť o plodnosť

Mamila

všetko o dojčení

9 mesiacov za život

modlitby za nenarodené deti

Inštitút rodiny

formácia a poradenstvo

Dom Anky Kolesárovej

miesto prijatia a formácie mládeže

Progress Education

vzdelávanie k čistej láske

Kruciáta oslobodenia človeka

duchovná služba závislým

Arcidiecézna charita

Košice

Oáza – nádej pre nový život

pomoc pre ľudí bez domova

Maják nádeje

pomoc rodinám v núdzi

Viera a svetlo

inak obdarovaní a ich priatelia

Hospic Matky Terezy

starostlivosť o zomierajúcich