Hlasy pastierov

   Hlas pastierov Cirkvi je dôležitou službou pri formácii svedomia spoločnosti. Svätý Ján Pavol II. o službe ohlasovania píše: “V situácii, v ktorej z rôznych strán počuť opačné mienky a v ktorej mnohí odmietajú zdravú náuku o ľudskom živote, uvedomujeme si, že aj nám je adresovaná prosba, ktorou sa sv. Pavol obracia na Timoteja: “Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou” (2Tim 4,2). Toto povzbudenie má zvlášť silno zaznievať v srdciach tých, ktorí sa v Cirkvi z rôzneho titulu priamejšie podieľajú na jej poslaní “učiteľky” pravdy. ” (Evangelium vitae, 82)

   Evanjelium života treba ohlasovať na rôznych úrovniach a rôznym spôsobom: vedecky a odborne i zjednodušene a pre ucho nevzdelaného. Jazykom viery i argumentmi rozumu či skúsenosti.

   Tu nájdete výber viacerých náukových cirkevných textov, ktoré sú dostupné v slovenčine. Nižšie je zbierka textových, audio a video záznamov príhovorov, ktoré sa dotýkajú problematiky ochrany ľudského života.

Zoznam priebežne dopĺňame. 

12 (1)

Pápežská akadémia pre život: Výzva na etiku v oblasti umelej inteligencie (2020) 


František: Posolstvo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím (2019) 


Konferencia biskupov Slovenska: Vyhlásenie ku Dňu počatého dieťaťa (2019)


Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve: Nová charta zdravotníckych pracovníkov (2018)


Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike
k tzv. Istanbulskému dohovoru (2018)


Konferencia biskupov Slovenska: Vyhlásenie k demografickej situácii (2017)


Pápežská akadémia vied: Summit o obchodovaní s orgánmi a transplantačnej turistike (2017) 


Kongregácia pre náuku viery: O eutanázii (2017) Texty a komentáre. 


František: List, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva (2015) Obsahuje rozhodnutie všeobecnej fakulty kňazov rozhrešiť z hriechu umelého potratu


Bioetická subkomisia KBS: Stanovisko k niektorým etickým aspektom tzv. náhradného materstva (2014)


Bioetická subkomisia KBS: Stanovisko k niektorým etickým aspektom povinného očkovania (2013)


Bioetická subkomisia KBS: Stanovisko k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach (2013)


Bioetická subkomisia KBS: Stanovisko o „darcovstve“ pohlavných buniek (2012)


Pápežská akadémia pre život: Vyhlásenie ohľadne tzv. “pilulky deň po” (2010)


Pastiersky list biskupov Slovenska o bioetických otázkach (2009)


Kongregácia pre náuku viery: Vysvetlenie ohľadom umelého potratu (2009)


Kongregácia pre náuku viery: Dignitatis personae (2008) Inštrukcia o niektorých otázkach bioetiky


Medzinárodná teologická komisia: O nádeji na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu (2007)


Kongregácia pre náuku viery: Odpovede na otázky Konferencie biskupov USA ohľadne umelého vyživovania a prísunu tekutín (2007)


Kongregácia pre náuku viery: Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami (2003)


Konferencia biskupov Slovenska: Vyhlásenie k aktuálnej diskusii v otázke interrupcií (2003)


Bioetická subkomisia KBS: Vyhlásenie k problému umelého oplodnenia (2001)


Bioetická subkomisia KBS: Vyhlásenie o rešpektovaní svedomia zdravotníckych pracovníkov (2000)


Bioetická subkomisia KBS a zástupcovia ECAV: Spoločné vyhlásenie k problému eutanázie (2000)


Pápežská rada pre rodinu: Vyhlásenie k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o rešpektovaní ľudských práv (2000) Ohľadom snahy zrovnoprávniť prirodzené manželstvo a spolužitie osôb rovnakého pohlavia.


Bioetická subkomisia KBS: Vyhlásenie k Deklarácii práv počatého dieťaťa (1999)


Bioetická subkomisia KBS: Vyhlásenie k problému oplodnenia v skúmavke (1999)


Bioetická subkomisia KBS: Vyhlásenie k problému homosexuality (1999)


Komisia Iustitia et pax KBS: Vyhlásenie k otázke tzv. sexuálnych a reprodukčných práv(1999)


Bioetická subkomisia KBS: Vyhlásenie k problému trestu smrti (1998)


Bioetická subkomisia KBS: Stanovisko k problému transplantácií (1998)


Bioetická subkomisia KBS: Stanovisko k problematike klonovania človeka (1998)


Konferencia biskupov Slovenska: Výzva k riešeniu súčasnej demografickej situácie na Slovensku (1996)


Ján Pavol II. Evangelium vitae (1995) Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života


Kongregácia pre náuku viery: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby


Kongregácia pre náuku viery: Donum vitae (1987) Inštrukcia o rešpektovaní začínajúceho sa ľudského života a o dôstojnosti plodenia. 


Pavol VI: Humanae vitae (1968) Encyklika o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti

19 (1)

Pastiersky list pred III. Národným pochodom za život


II. Národný pochod za život, Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislava, 20. september 2015. Príhovor účastníkom pochodu. 


II. Národný pochod za život, Mons. Ján Orosch, Bratislava, 20. september 2015


II. Národný pochod za život, Mons. Bernard Bober, Bratislava, 20. september 2015


II. Národný pochod za život, Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislava, 20. september 2015


Pastiersky list pred II. Národným pochodom za život


I. Národný pochod za život, Mons. Bernard Bober, Košice, 22. september 2013


I. Národný pochod za život, Mons. Vilam Judák, Košice, 22. september 2013


I. Národný pochod za život, Mons. Stanislav Zvolenský, Košice, 21. september 2013


Pastiersky list pred I. Národným pochodom za život

13 (1)

Sv. omša za život, Košice, o. Dušan Škurla, január 2022
“Keby si poznala Boží dar…” (Jn 4, 10)
+ modlitba za uzdravenie po skúsenosti potratu


Sv. omša za život, Košice, o. Henrich Grejták, december 2021
+ požehnanie pro-life dobrovoľníkov
Úprimné svedectvo o dobrovoľníckej službe ponúkli pani Zuzana Kočišová a pani Valéria Šoltýsová.


Sv. omša za život, Košice, Mons. Anton Fabián, december 2021
+ požehnanie náhradných rodín
O službe náhradného rodičovstva svedčili manželia Čižmárikovi


Zapáľme svetlo obetiam potratov, Košice, 3. november 2021
* Konferencia: Pro-life apel / Skúsenosti s pochovávaním potratených detí
* Sv. omša za život, celebrant: Mons. Bernard Bober


Sv. omša za život, Košice, o. Peter Sýkora, október 2021
+ požehnanie tehotných mamičiek
Skúsenosť s mnohonásobným tehotenstvom ponúkla pani Gabriela Lukčová


Sv. omša za život, Košice, o. Ján Marton, september 2021
+ požehnanie zdravotníkov
So svedectvom sa prihovorila lekárka – pediatrička MUDr. Pavla Tanečková


Sv. omša za život, Prešov, p. Gabriel Prievalský, OFM, september 2021.
+ modlitba za pedagógov
O hodnote učiteľskej profesie sa podelila pani Magdaléna Zacharová


Sv. omša za život, Košice, o. Ján Szakala, jún 2021
+ požehnanie bezdetných manželov
Slovo povzbudenia bezdetným párov osobitne adresovala pani Alena Szakalová


Svätá omša za život, Prešov, p. Gabriel Prievalský, OFM, jún 2021.
+ modlitba za rodičov
Manželia Miroslav a Eva Fuchsovi v svedectve hovorili o otvorenosti pre deti. 


Sv. omša za život, Košice, o. Patrik Šarišský, máj 2021
+ požehnanie chorých a zdravotne znevýhodnených
O skúsenosti s ťažkou chorou mamou hovorí pani Hana Bodnárová


Svätá omša za život, Prešov, p. Gabriel Prievalský, OFM, máj 2021.
+ modlitba za zdravotníkov
V krátkom svedectve sa prihovorila farmaceutka Dominika Korbelová.


Sv. omša za život, Košice, o. Martin Novotný, apríl 2021
+ požehnanie tehotných mamičiek
Svedectvo ponúkli pani Vierka Palitefková a manželia Nebesňákovi.


Sv. omša za život, Košice, o. Miroslav Gira, 25. marec 2021
+ prijatie do spoločenstva Duchovnej adopcie počatého dieťaťa
Pred sv. omšou zazneli impulzy k začiatku kampane 9 mesiacov za život a k Duchovnej adopcii počatého dieťaťa


Sv. omša za život, Košice, o. Milan Bednárik, február 2021
+ požehnanie viacdetných rodín
Pred sv. omšou ponúkli svedectvo z viacdetnej rodiny manželia Koribski a Lakatošovi


Sv. omša za život, Košice, p. Artur Cierlicki, SAC, január 2021
+ modlitba uzdravenia po skúsenosti potratu
Pred sv. omšou pater Artur z rehole palotínov ponúkol prednášku o pôsobení Zlého pri skúsenosti potratu.  


Svätá omša za život, o. Jozef Kadlic, Košice, december 2020
Dlhoročný líder mládežníckych spoločenstiev ponúkol prítomným pro-life dobrovoľníkom úvahu o protiklade medzi dobrovoľníctvom a  “zlovoľníctvom”. 


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský & Zuzana Bodnárová, Prešov, december 2020
P. Gabriel vo vrcholiacom Advente približuje, ako Ježišova zviazanosť so všetkým ľudským silno povyšuje našu dôstojnosť. Regionálna politička Zuzana Bodnárová uvažuje (od 14:50 min.) o špecifikách politickej služby a dôležitosti modlitby za politikov. 


Svätá omša za život, o. Juraj Feník, Košice, november 2020
Náhradní rodičia dostali od celebranta povzbudenie k službe. Priblížil im príklad novomenovanej sudkyne Najvyššieho súdu USA Amy Coney Barettovej, rozhodnutie jeho vlastných rodičov i poverenie k adopcii, ktoré Jánovi adresoval ukrižovaný Ježiš. 


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský , Prešov, november 2020
Média sa nazývajú “strážnym psom demokracie”. Ako si plnia túto úlohu vo vzťahu k nenarodeným deťom? Sú média strážcami kultúry života?


Svätá omša za život, o. Martin Štieber, Košice, október 2020
Pri sv. omši, ktorá bola spojená s požehnaním tehotných mamičiek, sa so svojou skúsenosťou podelil kňaz, ktorý od rodičov dostal do daru ôsmych mladších súrodencov.


Svätá omša za život, o. Juraj Jendrejovský, Košice, september 2020
Pozornosť bola prvýkrát zameraná na službu zdravotníckych pracovníkov. Duchovný z nemocnice v Martine vysvetlil duchovné piliere služby v nemocníc, potrebu rozlišovania i úlohu rozvíjania vlastnej charizmy. 


Svätá omša za život, o. Vincent Pristáš, Košice, jún 2020
Len nedávno farnosť Ohradzany (okr. Humenné) natrvalo získala relikvie svätého Gerárda Majellu, patróna tehotných mamičiek i bezdetných párov. Duchovný z ohradzanskej farnosti priblížil život tohto divotvorcu, zdôraznil potrebu živej viery a pozval bezdetných na púť do Ohradzan.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM & manželia Fuchsovi, Prešov, jún 2020 
Fenomén rodiny považujeme za samozrejmý. No je krehký a z rôznych strán ohrozovaný. Toto spoločenstvo je svojím prínosom jedinečné. Manželia Fuchsovi (od 09:25 min.) svedčili o dôvere v situácii piateho tehotenstva. 


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM & Katarína Kubová, Prešov, máj 2020 
Celebrant priblížil články novej Charty zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa týkajú ochrany nenarodených detí. Zdravotná sestra Katarína Kubová ( od 12:13 min.), ktorá pracuje na prešovskej pôrodnici, ponúkla v svedectve viacero neobyčajných zážitkov z pracovného prostredia i osobného života.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM & Mária Kaščáková, Prešov, február 2020 
O období “chodenia” a prípravy na manželstvo. 


Svätá omša za život, o. Pavol Hudák, Košice, február 2020
Celebrant sa prihovoril viacdetným rodinám na pozadí slov evanjelia: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba.” Zároveň čerpal z osobnej skúsenosti, vyrastajúc medzi piatimi súrodencami.  


Svätá omša za život, o. Dušan Škurla, Košice, január 2020
Sv. omša za život bola spojená s obradom odovzdania detí Bohu – Otcovi. Rodičia zapísali mená svojich detí do Knihy života. V príhovore o. Dušan Škurla hľadá odpovede na otázky: Kde je moje potratené dieťa?; Ako vykročiť na cestu uzdravenia?


Svätá omša za život, o. Kristián Karch, Košice, december 2019 
Pri vianočnej sv. omši o. Kristián Karch prerozprával svoj životný príbeh ako povzbudenie pre tehotné mamičky i pro-life dobrovoľníkov.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM, Prešov, december 2019

O dôležitosti sudcov a súdoch v diele ochrany života…


Svätá omša za život, o. Jozef Gibala, SDB, Košice, november 2019
Záver kalendárneho roka 2019 bol v Košiciach spojený s hodnotiacim a ďakovným stretnutím miestnych pro-life dobrovoľníkov. Ich službu vyzdvihol v homílii salezián don Jozef Gibala.


Svätá omša za život, o. Rudolf Smoter, Prešov, november 2019
o. Rudolf Smoter vysvetľuje vážnu úlohu médií a predkladá výzvy pre nás ako adresátov mediálnych posolstiev.

Svätá omša za život, Mons. Marek Forgáč, Košice, 6. november 2019
Pomocný košický biskup uvažuje o láske a nenávisti v každodennej realite života. Uvádza a analyzuje misionárske heslo “Smrť nás má nájsť živých.”


Svätá omša za život, o. Kamil Mižák, Košice, október 2019
Slová povzbudenia pre skrytých hrdinov medzi nami, ktorými sú náhradní rodičia.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM, Prešov, október 2019
Viacdetné rodiny sú výzvou pre materialistickú spoločnosť. Sú cestou spoločnosti do budúcnosti.


Svätá omša za život, p. Peter Vician, OFM, Košice, september 2019
Františkán Peter Vician svedčí o vlastnej ceste od závislosti k slobode.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM & Irena Širá, Prešov, september 2019
Páter Gabriel a stredoškolský pedagóg Irena Širá o úlohe školy pri formácii dorastajúceho človeka.


Svätá omša za život, o. Peter Fogaš, Košice, jún 2019
O neplodnosti nielen pre bezdetných manželov. O (ne)plodnosti tela, mysle i srdca.


Svätá omša za život, o. Dušan Škurla, Košice, máj 2019
Jean Vanier prekročil prah večnosti. Spomienka na velikána ľudskosti.


Svätá omša za život, o. Peter Komanický & sr. Emanuela Rindošová, Prešov, máj 2019 Zdravotnícki pracovníci sú v prvej línii hnutia za život. Sú v každodennom kontakte s ľudskou krehkosťou a slabosťou, dotýkajú sa tajomstva života a smrti. Preto je správne venovať pozornosť ich ľudskej i odbornej formácii.


Svätá omša za život, o. Peter Komanický, Prešov, apríl 2019
O štyroch dôvodoch pre ochranu ľudského života.


Svätá omša za život, p. František Kovaľ, SJ, Košice, apríl 2019
Jezuita František Kovaľ ponúkol biblickú meditáciu o kráse a veľkosti materstva.

Svätá omša za život, Mons. Andrej Imrich, Košice, 25. marec 2019
Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa v Seminárnom kostole v Košiciach
sa prihovoril spišský emeritný biskup.


Svätá omša za život, o. František Telvák, Prešov, marec 2019
Silné slová (nielen) pre bezdetné páry o bezpodmienečnej láske a zradných ľudských očakávaniach.


Svätá omša za život, o. Štefan Novotný, Košice, február 2019
Rektor kňazského seminára v Košiciach ponúkol vzácne pohľady na vážnu a komplexnú tému umelého oplodnenia.


Svätá omša za život, o. Gabriel Prievalský, OFM & Marek Repčák, Prešov, február 2019
Páter Gabriel Prievalský, OFM o osobnej skúsenosti vážnej choroby v detskom veku i o službe medzi zdravotne znevýhodnenými deťmi. Svedectvo Mareka Repčáka, otca troch detí, o Božej pomoci v procese prijímania chorého dieťaťa.


Svätá omša za život, o. Matúš Marcin, Košice, január 2019
Sv. omša spojená s modlitou za uzdravenie tých osôb, ktoré mali v minulosti skúsenosť s umelým alebo spontánnym potratom. Otec Matúš Marcin zdieľal svoje pastoračné skúsenosti exorcistu


Svätá omša za život, o.Gabriel Prievalský, OFM & Peter Liščinský, Prešov, január 2019
Otec Gabriel Prievalský o dôležitosti modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania potratov. Svedectvo dobrovoľníka Petra Liščinského o svojej trojročnej skúsenosti.


Svätá omša za život, o. Martin Goč, Košice, december 2018
Duchovný zo Žbiniec sa prihovára náhradným rodičom. Zdieľa neobyčajné zážitky a skúsenosti so sirotami a opustenými.


Svätá omša za život, MUDr. Zuzana Mojzešová (svedectvo), Prešov, december 2018
Svedectvo všeobecnej lekárky o službe manželom.


Svätá omša za život, o. Martin Rečlo, Košice, november 2018
Kaplán pôsobiaci v Snine vysvetlil, že starostlivosť o deti má zahŕňať nielen ich prijatie, ale aj dobrú výchovu.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM & MUDr. Lenka Kundrátová, Prešov, november 2018
O dobrovoľníckej službe v pro-life misii.

Svätá omša za život, Mons. Bernard Bober, Košice, 7. november 2018
Deviata košická dušičková vigília prebiehala formou modlitbovej reťaze pred pavilónom XIX. (monoblok) UNLP. Tu sa vystriedalo približne 250 dobrovoľníkov. Modlitbová prítomnosť bola doprevádzaná osvetovou a informačnou kampaňou. Akcia bola zavŕšená sv. omšou v Kostole Kráľovnej pokoja.


Svätá omša za život, o. Dušan Škurla, Sabinov, október 2018
Svätá omša za život bola spojená s požehnaním tehotných mamičiek.


Svätá omša za život, o. Gabriel Prievalský, OFM & Anna Kundrátová, Prešov, október 2018
Príhovor kňaza a svedectvo starej mamy na tému: Starí rodičia – svedkovia minulosti.


Svätá omša za život, o Vasiľ Kormaník, Košice, september 2018
Pri pravidelných košických svätých omšiach za život bola prvýkrát nadnesená téma závislostí. Kultúra smrti sa skrze závislosť prejavuje devastačne.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM, Prešov, jún 2018
Manželia – stromy života vo svetle života sv. Alojza Gonzágu.


Svätá omša za život, o. Peter Jano, Košice, jún 2018
Posledná košická svätá omša za život pred letnou prestávkou bola spojená s požehnaním približne 20 tehotných mamičiek.


Svätá omša za život, o Dušan Škurla, Prešov, máj 2018
Snúbenci – čas veľkých rozhodnutí


Svätá omša za život, o. Peter Kuriško, Košice, máj 2018
Kaplán UPC sa zamýšľal na osobitosťou zmluvy medzi Bohom a človekom. Poukázal na biblickú zmienku pojmu “farmakoi”.


Svätá omša za život, Jean Mary Edwards, Prešov, apríl 2018
svedectvo


Svätá omša za život, o. Marián Kašaj, Košice, apríl 2018
Sv. omša bola obetovaná za ťažko chorých ľudí a osoby so zdravotným znevýhodnením. Prihovoril sa o. Marián, ktorý sa už ako seminarista aktívne podieľal na duchovnej službe pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Svätá omša za život, o. Pavol Hudák, Košice, apríl 2018
Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa sa v Košiciach konalo celodenné podujatie na Hlavnej ulici. Bolo zavŕšené sv. omšou v Seminárnom kostole.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM & Mgr. Marcela Drobňáková, Prešov, marec 2018
Učitelia, predĺžená ruka rodičov. O význame a mantineloch služby učiteľov vo výchove detí.


Svätá omša za život, o. Matúš Reiner, Košice, marec 2018
Marcová svätá omša bola venovaná rodinám, ktoré čakajú prírastok do rodiny. Spojená s požehnaním tehotných žien.


Svätá omša za život, o. Dušan Škurla, Košice, február 2018
Celebrant vysvetlil morálne výhrady voči umelému oplodneniu.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM, Prešov, február 2018
Svätú omšu za život venovali farmaceutom a lekárnikom. Kázeň je doplnená svedectvom majiteľa lekárne Ing. Vladimíra Grešša.


Svätá omša za život, p. Gabriel Prievalský, OFM, Prešov, január 2018
Zasvätené osoby a ich skrytá pro – life služba.


Svätá omša za život, o. Štefan Kaňuk, Košice, január 2018
Pri sv. omši bola mužom a ženám, ktorých sužuje bolesť po strate nenarodeného dieťaťa,  ponúknutá modlitba za uzdravenie. 


Svätá omša za život, o. Juraj Jurica, Košice, december 2017
Celebrant adresoval povzbudenie a požehnanie tehotným mamičkám.


Svätá omša za život, o. Vladimír Šosták, Košice, november 2017
Novembrová svätá omša za život pripadala na sviatok sv. Ondreja. Po polroku sme opäť venovali problematike bezdetnosti. Sv. omšu slúžil biskupský vikár o. Vladimír Šosták. Po svätej omši sa kňazi modlili nad bezdetnými pármi.

Svätá omša za život, Mons. Marek Forgáč, Košice, november 2017
V Košiciach sa 6. novembra 2017 konala modlitbová dušičková vigília venovaná obetiam potratov. Vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. 


Svätá omša za život, o. Peter Gombita, Košice, október 2017
Otec Peter sa podelil o svoje skúsenosti s bezdomovcami, pre ktorých sa stal náhradným rodičom.


Svätá omša za život, o. Marek Roják, Košice, september 2017
Svätá omša za život bola venovaná hendikepovaným a znevýhodneným. S osobnou skúsenosťou hendikepu sa podelil riaditeľ Arcidiecézneho centra pre mládež.


Svätá omša za život, o. Emil Zorvan, Košice, júl 2017
Kázeň zvlášť zameraná na bezdetných manželov a ich príbuzných. Prihovoril sa gréckokatolícky duchovný, ktorý má osobnú skúsenosť bezdetnosti vo svojom manželstve. 


Svätá omša za život, o. Dušan Škurla, Košice, jún 2017
Pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla sme v Košiciach pripravili krátku duchovnú obnovu pre pro-life aktivistov, sympatizantov, formátorov, zdravotníkov, verejne činných ľudí, dobrovoľníkov…


Svätá omša za život, o. Ján Kocurko, Košice, apríl 2017
Sv. omšu za život celebroval kaplán z Farnosti Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP, ktorý svoje detstvo a mladosť prežil v kruhu deviatich súrodencov. Večer hudobne doprevádzal zbor zo základnej umeleckej školy sv. Košických mučeníkov, Košice – KVP.


Svätá omša za život, o. Emil Ragan, Košice, február 2017
V mesiaci február každoročne slávime svetový deň chorých (11. 2.). Preto sme pri svätej omši mysleli na dlhodobo chorých a ich opatrovateľov. Nemocničný duchovný v príhovore vyzdvihol chorobu ako školu, potrebu dobrej komunikácie a pokánie.

Svätá omša za život, Mons. Stanislav Stolárik, Lučenec, 21. december 2016 
Pri príležitosti ukončenia projektu 9 mesiacov za život.


Svätá omša za život, Mons. Stanislav Stolárik, Košice, november 2010
6. novembra 2010 sa v kostole Kráľovnej Pokoja konala prvá Dušičková vigília za záchranu nenarodených detí


Deň počatého dieťaťa, Mons. Alojz Tkáč, Košice, 25. marec 2010 
Prvá sv. omša za život sa v Košiciach konala v Seminárnom kostole. Po nej nasledoval sviečkový pochod za život. Celebrant pripomenul tri skutočné príbehy statočných matiek. 

10 (1)

Tématicky príhovor “Nezabíjajme najmenších”, o. Maroš Kuffa
Pri príležitosti prebiehajúcej diskusie v parlamente ponúka kazateľ jednoduché prirovnania. Objasňuje, prečo je snaha o ochranu nenarodených detí opodstatnená a naliehavá. 


Príhovor pri súsoší “Pomník nenarodeným deťom”, o. Dušan Škurla
“Pomník nenarodeným deťom” je dielom Mgr. art. Martina Hudačeka. Zobrazuje ženu, ubolenú skúsenosťou potratu a jej chýbajúce dieťa. Súsošie postupne putuje po Slovensku, aby prinieslo čím viacerým ľuďom uzdravenie. Otec Dušan Škurla vysvetľuje posolstvo tohto súsošia počas nedeľnej sv. omše, ktorou sa začína farský “Týždeň za život.”


Predvečer Sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa, o. Dušan Škurla, 23. júna 2013 
Prípravný rok pred 1. Národným pochodom za život