Vzdelávanie

Ponúkame Vám tematické prednášky pre rôzne vekové kategórie. Nižšie sú uvedené niektoré okruhy, ktoré je možno prispôsobovať a dopĺňať podľa potreby danej skupiny adresátov (školská skupina, birmovanci, snúbenci, mladí rodičia, farská komunita, …).

V prípade záujmu nás kontaktujte:

e-mail: zazivotkosice@gmail.com,

telefón: 0917/350 146

Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami (ZŠ, 1. aj 2. stupeň) – pohlavnosť ako dar, ktorý treba objaviť; rozdiely a ich význam; úcta k opačnému pohlaviu

Dozrievanie k mužnosti/ženskosti (ZŠ, 2 stupeň); v delených skupinách chlapci – dievčatá.

– pravá a falošná mužnosť; znaky prebúdzajúcej sa sexuality; sebaovládanie – cesta čistoty; úcta k ženám

– krása dievčaťa; znaky prebúdzajúcej sa sexuality; menštruácia; ženská hygiena; ako sa obliekať;…

Ľudská dôstojnosť a právo na život (pre všetky vekové kategórie) – čo je ľudská dôstojnosť; kedy začína ľudský život; čo je to umelý potrat;

Manželstvo – na čo je dobré? (pre mladých) – výnimočnosť manželstva; ako sa rodí rodina; životodarnosť lásky; príprava na manželstvo začína dnes; od sebalásky k sebadarovaniu.

Hodnota ľudského života v paľbe argumentov (pre mladých i dospelých) – umelý potrat – za a proti; teórie o momente vzniku života; základné morálne princípy rozlišovania.

Sex medzi životom a smrťou (pre mladých) – dôstojnosť ľudského tela a sexuality; význam sexuality; (ne)bezpečný sex; zodpovednosť za následky, sila zdržanlivosti; špirála smrti – špirála života; pravda o hormonálnej antikoncepcii.

Teórie rodovej rovnosti (pre mladých) – pojem „rod“; vzťah: rod – život; Čo je „gender“?; Som muž, alebo žena?; Ako sa vyznať vo svojich pocitoch a túžbach?

Čo je „hnutie za život“? (pre všetky generácie) – vysvetlenie pojmu; súčasné výzvy; v čom sa hnutie za život líši od iných hnutí?; za sa začleniť do hnutia za život?

Čo môžeme urobiť pre oživenie hnutia za život? (pre dospelých) – dôvody pasivity; predpoklady k oživeniu

Bezdetnosť – cesta, alebo slepá ulička? (pre dospelých) – bolesť bezdetnosti; definícia pojmu; fázy; príčiny; ako vyjsť zo slepej uličky na cestu?

Umelé oplodnenie v širších súvislostiach (pre mladých i dospelých) – medicínsky proces,  dieťa ako tovar; morálne hodnotenie, alternatívy.

Kultúra života a kultúra smrti (pre mladých i dospelých) – definícia, duchovné pozadie, základné znaky a rozdiely.

Zásady chodenia – zásady lásky (pre mladých) – čistota srdca je srdce čistoty; sila myšlienok; voľné spolužitie vs. predmanželská čistota; Sebaovládanie – najdôležitejšie bojové umenie.

Naozaj zákaz potratov nič nerieši? (pre mladých i dospelých) – význam zákona z pohľadu biblie, učenia Cirkvi i každodennej skúsenosti.