Sväté omše za život

   Každá svätá omša je za život. Ježiš prišiel, aby nám dal život v plnosti (porov. Jn 10, 10). On je Chlieb života: “Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život.” (Jn 6, 54). Svätá omša je sprítomnením Ježišovej obety na kríži – On za nás dáva svoj život. On zomrel, aby sme my mohli žiť. 

   V úzkom zmysle slova svätá omša za život vyjadruje jej osobitý modlitbový úmysel a  pastoračné zacielenie. Pri týchto sláveniach sa pozornosť sústreďuje na niektoré bioetické témy alebo skupiny osôb, ktorých sa viac dotýka problematika ochrany alebo ohrozenia ľudského života.  Špecifickosť slávenia sa môže zohľadniť pri výbere omšového formulára, pri homílii, pri výbere čítaní a lektorov, pri spoločných modlitbách veriacich, pri obetných daroch, pri osobitných požehnaniach a iné. Neraz sa charakter slávenia posilní aj kňazským omšovým úmyslom. Stojí za pozornosť, že do slovenského vydania Rímskeho misála bol nedávno doplnený omšový formulár Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života

   Sväté omše za život sa niekde slávia príležitostne apo spomienka na nenarodené, či potratené deti (napr. 25. marec, 28. december). No problematika ochrany ľudského života je zložitejšia, zahŕňa množstvo čiastkových problémov, resp. tém, ktoré sa dotýkajú pestrého spektra osôb. jedných sa to týka akútne, ďalších potencionálne. Preto je namieste, ak sa sväté omše za život ponúkajú aj v pravidelných intervaloch a ohľadom na šírku problematiky. 

Ak sa potrebujete poradiť, ako pripraviť pravidelné sväté omše za život, kontaktujte nás.

Ak sa vo vašej farnosti už slávia príležitostné alebo pravidelné sväté omše za život, dajte nám o tom vedieť. Nech sa dobré správy šíria!

zazivotkosice@gmail.com 

 

textúra 2022)

KOŠICE

Zvyčajne v posledný štvrtok mesiaca o 16:30 v Jezuitskom kostole na Komenského ul. 14.
Sledujte na detike.eu a na facebook.com/kosicezazivot.

27. január 2022 (modlitba za uzdravenie po potrate)
24. február 2022 (požehnanie bezdetných manželov)
25. marec 2022 – piatok! (Deň počatého dieťaťa)
28. apríl 2022 (požehnanie tehotných mamičiek)
26. máj 2022 (požehnanie osôb so zdr. znevýhodnením a ťažko chorých)
30. jún 2022 (požehnanie viacdetných rodín)
29. september 2002 (požehnanie zdravotníkov)
27. október 2022 (požehnanie tehotných mamičiek)
24. november 2022 (požehnanie náhradných rodín)
28. december 2022 – streda! (požehnanie pro-life dobrovoľníkov)

 

PREŠOV

Zvyčajne konajú v tretí štvrtok mesiaca vo Františkánskom kostole o 16:30.
Sledujte na presovzazivot.sk a na facebook.com/presovzazivot.

20. január 2022 (Spolu)závislí
17. február 2022 Snúbenci
17. marec 2022 Modlitebníci
21. apríl 2022 Kňazi a zasvätené osoby
19. máj 2022 Zdravotníci
23. jún 2022 Rodiny
22. september 2002 Učitelia
20. október 2022 Starí rodičia
17. november 2022 Médiá
22. december 2022 Politici

 

SABINOV

Zvyčajne sa konajú v tretí piatok mesiaca vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa o 18:00.
Sledujte na farnostsabinov.sk/sk.

25. marec 2022 Za počaté deti + prijatie do Spoločenstva duchovnej adopcie poč. dieťaťa
17. jún 2022 Za rodičov a rodiny
16. september 2022 Za učiteľov a školských zamestnancov
16. decembra 2022 Za manželov čakajúcich dieťa

textúra 2021

KOŠICE

Košice, sv.omše za život, jezuitský kostol, 2021

PREŠOV

SABINOV

sv. omša za život, Sabinov
1 (1)

KOŠICE

PREŠOV

SABINOV

3 (1)

KOŠICE
26. december 2019 (požehnanie tehotných žien)
28. november 2019 (požehnanie pro-life dobrovoľníkov)
6. november 2019 (dušičková modlitbová vigília – Kostol Kráľovnej pokoja)
31. október 2019 (požehnanie náhradných rodín)
26. september 2019 (modlitba za závislých)
27. jún 2019 (požehnanie bezdetných párov)
30. máj 2019 (požehnanie osôb so zdravotným znevýhodnením a ťažko chorých)
25. apríl 2019 (požehnanie tehotných žien)
25. marec 2019 (slávenie Dňa počatého dieťaťa – Seminárny kostol)
28. február 2019 (adorácia za obete umelého oplodnenia)
31. január 2019 (modlitba za uzdravenie po potrate)

PREŠOV

SABINOV

4 (1)

KOŠICE

PREŠOV

SABINOV

5 (1)

KOŠICE

28. december 2017 (požehnanie tehotných žien)
30. november 2017 (požehnanie bezdetných párov)
26. október 2017 (požehnanie náhradných rodín)
28. september 2017 (požehnanie hendikepovaných)
31. august 2017 (požehnanie tehotných žien)
27. júl 2017 (požehnanie bezdetných párov)
29. jún 2017 (adorácia)
01. jún 2017 (požehnanie detí)
27. apríl 2017 (požehnanie tehotných žien)
24. marec 2017 (Deň počatého dieťaťa – pochod za život)
23.február 2017 (modlitba za dlhodobo chorých a opatrovateľov)
26. január 2017 (modlitba za uzdravenie po spontánnom potrate)

PREŠOV

6 (1)

KOŠICE

28. december 2016 (poďakovanie za projekt 9 mesiacov za život + požehnanie tehotných žien)
24. november 2016 (modlitba za bezdetné páry)
27. október 2016 (adorácia)
22. september 2016 (modlitba za náhradných rodičov a tých, ktorí zvažujú službu opusteným deťom)
25. august 2016 (požehnanie tehotných žien)
28. júl 2016 (adorácia)
30. jún 2016 (pro-life letná party)
26. máj 2016 (požehnanie detí)
28. apríl 2016 (adorácia)
25. marec 2016 (Deň počatého dieťaťa)
25. február 2016 (požehnanie tehotných žien)
28. január 2016 (adorácia)

PREŠOV

7 (1)

KOŠICE

31. december 2015 (Silvester)
26. november 2015 (požehnanie tehotných žien)
29. október 2015 (modlitby za neplodné páry)
24. september 2015 (adorácia)
27. august 2015 (požehnanie tehotných žien )
30. júl 2015 (adorácia pred Eucharistiou)
25. jún 2015 (katechéza, svedectvo, beseda)
30. apríl 2015 (adorácia pred Eucharistiou)
23.-29. marec 2015 (Týždeň počatého dieťaťa – Košický pochod za život)
26. február 2015 (požehnanie tehotných žien)
29. január 2015 (adorácia pred Eucharistiou)

8 (1)

KOŠICE

27. november 2014 (katechéza, svedectvo, beseda)
30. október 2014 (požehnanie tehotných žien)
25. september 2014 (adorácia pred Eucharistiou)