Sväté omše za život

   Každá svätá omša je za život. Ježiš prišiel, aby nám dal život v plnosti (porov. Jn 10, 10). On je Chlieb života: “Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život.” (Jn 6, 54). Svätá omša je sprítomnením Ježišovej obety na kríži – On za nás dáva svoj život. On zomrel, aby sme my mohli žiť. 

   V úzkom zmysle slova svätá omša za život vyjadruje jej osobitý modlitbový úmysel a  pastoračné zacielenie. Pri týchto sláveniach sa pozornosť sústreďuje na niektoré bioetické témy alebo skupiny osôb, ktorých sa viac dotýka problematika ochrany alebo ohrozenia ľudského života.  Špecifickosť slávenia sa môže zohľadniť pri výbere omšového formulára, pri homílii, pri výbere čítaní a lektorov, pri spoločných modlitbách veriacich, pri obetných daroch, pri osobitných požehnaniach a iné. Neraz sa charakter slávenia posilní aj kňazským omšovým úmyslom. Stojí za pozornosť, že do slovenského vydania Rímskeho misála bol nedávno doplnený omšový formulár Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života

   Sväté omše za život sa niekde slávia príležitostne apo spomienka na nenarodené, či potratené deti (napr. 25. marec, 28. december). No problematika ochrany ľudského života je zložitejšia, zahŕňa množstvo čiastkových problémov, resp. tém, ktoré sa dotýkajú pestrého spektra osôb. jedných sa to týka akútne, ďalších potencionálne. Preto je namieste, ak sa sväté omše za život ponúkajú aj v pravidelných intervaloch a ohľadom na šírku problematiky. 

Ak sa potrebujete poradiť, ako pripraviť pravidelné sväté omše za život, kontaktujte nás.

Ak sa vo vašej farnosti už slávia príležitostné alebo pravidelné sväté omše za život, dajte nám o tom vedieť. Nech sa dobré správy šíria!

zazivotkosice@gmail.com 

 

KOŠICE

Posledný štvrtok mesiaca o 17:00 v Uršulínskom kostole na Mäsiarskej ul. 25.
Sledujte na detike.eu a na facebook.com/kosicezazivot.

25. január 2024 (požehnanie viacdetných rodín)
29. február 2024 (modlitba za uzdravenie po potrate)
25. marec 2024 – pondelok o 19:00 v Seminárnom kostole (Deň počatého dieťaťa)
25. apríl 2024 (požehnanie tehotných mamičiek)
30. máj 2024 (požehnanie osôb so zdr. znevýhodnením a ťažko chorých)
27. jún 2024 (požehnanie bezdetných manželov)
26. september 2024 (požehnanie zdravotníkov)
24. október 2024 (požehnanie tehotných mamičiek)
28. november 2024 (požehnanie náhradných rodín)
26. december 2024 (požehnanie pro-life dobrovoľníkov)

 

PREŠOV

Tretí štvrtok mesiaca vo Františkánskom kostole o 16:30.
Sledujte na presovzazivot.sk a facebook.com/presovzazivot.

Blahoslavená rodina Ulmovcov, 

18. január 2024 …rodina silná v Bohu,
15. február 2024 …rodina milosrdná,
21. marec 2024 …rodina otvorená životu,
18. apríl 2024 …rodina poslušná Slovu,
16. máj 2024 …rodina zjednotená v láske,
20. jún 2024 …rodina statočná až na smrť,
21. september 2024 …rodina obetavá,
17. október 2024 …rodina čestná,
21. november 2024 …rodina, záhrada Matky Božej,
19. december 2024 …rodina korunovaná slávou,

oroduj za nás.

 

SABINOV

Piatok vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa o 18:00.
Sledujte na farnostsabinov.sk.

22. marec 2024 za náhradné rodiny
21. jún 2024 za osoby so zdr. znevýhodnením a ťažko chorých
27. september 2024 za viacdetné rodiny
27. decembra 2024 za tehotné mamičky

 

BARDEJOV

Zvyčajne druhú sobotu mesiaca o 06:30 v Kláštornom kostole.

13. január 2024
10. február 2024
09. marec 2024
13. apríl 2024
11. mája 2024
08. júna 2024
13. júla 2024
10. augusta 2024
14. septembra 2024
12. októbra 2024
09. novembra 2024
14. decembra 2024

KOŠICE

Zvyčajne v posledný štvrtok mesiaca o 17:00 v Uršulínskom kostole na Mäsiarskej ul. 25.
Sledujte na detike.eu a na facebook.com/kosicezazivot.

26. január 2023 (požehnanie viacdetných rodín)
23. február 2023 (modlitba za uzdravenie po potrate)
24. marec 2023 – piatok o 16:30 v Seminárnom kostole (Deň počatého dieťaťa)
27. apríl 2023 (požehnanie tehotných mamičiek)
25. máj 2023 (požehnanie osôb so zdr. znevýhodnením a ťažko chorých)
22. jún 2023 (požehnanie bezdetných manželov)
28. september 2023 (požehnanie zdravotníkov)
26. október 2023 (požehnanie tehotných mamičiek)
30. november 2023 (požehnanie náhradných rodín)
28. december 2023 (požehnanie pro-life dobrovoľníkov)

 

PREŠOV

Zvyčajne konajú v tretí štvrtok mesiaca vo Františkánskom kostole o 16:30.
Sledujte na facebook.com/presovzazivot.

19. január 2023 (Spolu)závislí
16. február 2023 Snúbenci
16. marec 2023 Pro-life dobrovoľníci
20. apríl 2023 Kňazi a zasvätené osoby
25. máj 2023 Zdravotníci
22. jún 2023 Rodiny
21. september 2023 Učitelia
19. október 2023 Starí rodičia
16. november 2023 Médiá
21. december 2023 Politici

 

SABINOV

Zvyčajne sa konajú v tretí piatok mesiaca vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa o 18:00.
Sledujte na farnostsabinov.sk.

24. marec 2023 Za snúbencov
23. jún 2023 Za rodičov a rodiny
22. september 2023 Za učiteľov a školských zamestnancov
22. decembra 2023 Za bezdetné manželské páry

 

BARDEJOV

Zvyčajne druhú sobotu mesiaca o 06:30 v Kláštornom kostole.

14. január 2023
11. február 2023
11. marec 2023
13. mája 2023
10. júna 2023
08. júla 2023 
12. augusta 2023
09. septembra 2023
14. októbra 2023
11. novembra 2023
09. decembra 2023

KOŠICE

Zvyčajne v posledný štvrtok mesiaca o 17:00 v Uršulínskom kostole na Mäsiarskej ul. 25.
Sledujte na detike.eu a na facebook.com/kosicezazivot.

27. január 2022 (modlitba za uzdravenie po potrate)
24. február 2022 (požehnanie bezdetných manželov)
25. marec 2022 – piatok! (Deň počatého dieťaťa)
28. apríl 2022 (požehnanie tehotných mamičiek)
26. máj 2022 (požehnanie osôb so zdr. znevýhodnením a ťažko chorých)
30. jún 2022 (požehnanie viacdetných rodín)
29. september 2002 (požehnanie zdravotníkov)
27. október 2022 (požehnanie tehotných mamičiek)
24. november 2022 (požehnanie náhradných rodín)
29. december 2022 (požehnanie pro-life dobrovoľníkov)

 

PREŠOV

Zvyčajne konajú v tretí štvrtok mesiaca vo Františkánskom kostole o 16:30.
Sledujte na presovzazivot.sk a na facebook.com/presovzazivot.

20. január 2022 (Spolu)závislí
17. február 2022 Snúbenci
17. marec 2022 Modlitebníci
21. apríl 2022 Kňazi a zasvätené osoby
19. máj 2022 Zdravotníci
23. jún 2022 Rodiny
22. september 2002 Učitelia
20. október 2022 Starí rodičia
17. november 2022 Médiá
22. december 2022 Politici

 

SABINOV

Zvyčajne sa konajú v tretí piatok mesiaca vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa o 18:00.
Sledujte na farnostsabinov.sk/sk.

25. marec 2022 Za počaté deti + prijatie do Spoločenstva duchovnej adopcie poč. dieťaťa
17. jún 2022 Za rodičov a rodiny
16. september 2022 Za učiteľov a školských zamestnancov
16. decembra 2022 Za manželov čakajúcich dieťa

textúra 2021

KOŠICE

Košice, sv.omše za život, jezuitský kostol, 2021

PREŠOV

SABINOV

sv. omša za život, Sabinov
1 (1)

KOŠICE

PREŠOV

SABINOV

3 (1)

PREŠOV

SABINOV

4 (1)

KOŠICE

PREŠOV

SABINOV

5 (1)

KOŠICE

28. december 2017 (požehnanie tehotných žien)
30. november 2017 (požehnanie bezdetných párov)
26. október 2017 (požehnanie náhradných rodín)
28. september 2017 (požehnanie hendikepovaných)
31. august 2017 (požehnanie tehotných žien)
27. júl 2017 (požehnanie bezdetných párov)
29. jún 2017 (adorácia)
01. jún 2017 (požehnanie detí)
27. apríl 2017 (požehnanie tehotných žien)
24. marec 2017 (Deň počatého dieťaťa – pochod za život)
23.február 2017 (modlitba za dlhodobo chorých a opatrovateľov)
26. január 2017 (modlitba za uzdravenie po spontánnom potrate)

PREŠOV

6 (1)

KOŠICE

28. december 2016 (poďakovanie za projekt 9 mesiacov za život + požehnanie tehotných žien)
24. november 2016 (modlitba za bezdetné páry)
27. október 2016 (adorácia)
22. september 2016 (modlitba za náhradných rodičov a tých, ktorí zvažujú službu opusteným deťom)
25. august 2016 (požehnanie tehotných žien)
28. júl 2016 (adorácia)
30. jún 2016 (pro-life letná party)
26. máj 2016 (požehnanie detí)
28. apríl 2016 (adorácia)
25. marec 2016 (Deň počatého dieťaťa)
25. február 2016 (požehnanie tehotných žien)
28. január 2016 (adorácia)

PREŠOV

7 (1)

KOŠICE

31. december 2015 (Silvester)
26. november 2015 (požehnanie tehotných žien)
29. október 2015 (modlitby za neplodné páry)
24. september 2015 (adorácia)
27. august 2015 (požehnanie tehotných žien )
30. júl 2015 (adorácia pred Eucharistiou)
25. jún 2015 (katechéza, svedectvo, beseda)
30. apríl 2015 (adorácia pred Eucharistiou)
23.-29. marec 2015 (Týždeň počatého dieťaťa – Košický pochod za život)
26. február 2015 (požehnanie tehotných žien)
29. január 2015 (adorácia pred Eucharistiou)

8 (1)

KOŠICE

27. november 2014 (katechéza, svedectvo, beseda)
30. október 2014 (požehnanie tehotných žien)
25. september 2014 (adorácia pred Eucharistiou)