Aký je “osud” detí, ktoré zomreli pred narodením?

“Čo je s našimi potratenými deťmi?”

To je otázka, ktorú si neraz kladú rodičia, ktorí spontánne alebo kvôli umelému potratu stratili svoje dieťa.

“Čo je s našimi potratenými deťmi?”

Odpoveď na túto otázku má ďalekosiahle dôsledky. Od nej závisí, akým spôsobom bude prebiehať a vyvíjať sa naše smútenie, obavy, vnútorný (ne)pokoj i naše medziľudské vzťahy.

V nasledujúcom videu o. Dušan Škurla ponúka niekoľko úvah.

Spomenutý dokument Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu, je voľne dostupný TU.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.