S novým pohľadom na bezdetnosť

Keďže v roku 2023 pripadol 17. november na piatok, víkendovka pre bezdetné páry bola príjemne predĺžená. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sme ju začali už piatkovým obedom a pomaličky sa medzi účastníkmi začali roztápať ľady nepoznania.

Naša “Oáza pre bezdetné páry” v penzióne Augustineum sa naozaj naplnila. 30 účastníkov, resp. 15 manželských párov a k tomu treba pripočítať 3 páry organizátorov a o . Dušan Škurla.

Veľkým obohatením bolo, že spomedzi účastníkov dvaja prišli aj s hudobným nástrojom a veľkou láskou k hudbe a spevu. Počasie bolo skôr nepriaznivé, no o to viac sme mohli venovať tomu, čo bolo od začiatku cieľom: poskytnúť bezdetným párom priestor prijatia, rozšíriť ich pohľad v nazeraní na vlastnú bezdetnosť, podnietiť nové úvahy a správne rozhodnutia.

Po úvodnej zoznamovačke sa účastníci v piatok večer oboznámili s modernou metódou liečby neplodnosti – NeoFertility.

Prezentácia o nových postupoch v liečbe neplodnosti

Večer o. Dušan rozvinul úvahu nad slovami Žalmu 34: “Na neho hľaďte a budete žiariť…” Upriamenie nášho pohľadu má vplyv na náš život. Môže nám ublížiť, alebo veľmi pomôcť, podľa toho, na čo sa dívame.

Sobotný deň bol najbohatší na informácie.

Dopoludňajší hlavný blok bol vyhradený pre diskusiu s gynekologičkou MUDr. Miroslavou Petrišinovou. Opakovane zaznela výzva ku komplexnému a dlhodobému pohľadu na zdravi a jeho obnovu. Nemôžeme sa dívať úzko len na špecifickú diagnózu, ale aj na celkový životný štýl.

Diskusia s gynekologičkou

Druhý blok bol venovaný procesu umelého oplodnenia. Otec Dušan Škurla priblížil jeho podstatné prvky a formy. Poukázal na morálne princípy, ktoré proces umelého oplodnenia viackrát prekračuje. Okrem toho stavia rodičov takýchto detí pred vážne dilemy v budúcnosti.   

Popoludní manželia využili niekoľkohodinový priestor voľna na výlety do okolia – či už priamo v kúpeľoch, alebo do neďalekého Bardejova.

Večer sme účastníkom ponúkli workshopy o vplyve stravy na zdravie a o základných etapách adopčného procesu.

Piatkový aj sobotný neskorý večer si niektorí účastníci spontánne vybrali modlitbový program v kaplnke, iní vo voľných rozhovoroch „prežúvali“ informácie zozbierané z celého dňa…

Nedeľný program otvorila tradične obľúbená diskusia mužov a diskusia žien v oddelených skupinách. Tradičné je aj sťažovanie na nedostatok času.

Bodku v programe bola nedeľná svätá omša, spojená s obnovou manželských sľubov.

Účastníkov sme poprosili aj o krátke zhrnutie a zhodnotenie prežitého víkendu. Tu sú niektoré odpovede na otázku: „Čo sa vám na víkendovke najviac páčilo?“

„Otvorenosť a uvoľnenosť  v duchu ktorej sa niesol celý víkend. Vyváženosť prednášok a osobného voľna na socializáciu a prechádzku. Odbornosť v danej téme, ale zároveň zdieľanie osobných skúseností.“

„Empatia, profesionalita, pohoda, radosť, láska, prednášky. Prítomnosť gynekológa, duchovného otca, rodín, ktoré si adoptovali deti, duchovný program…“

„Zaujímavé prednášky, hlavne s lekárkou o komplexnosti liečby, osobné svedectvo na ceste k adopcii, chutné jedlo, spôsob predstavovania, zdieľanie.“

„Všetko klaplo dobre a v pokoj, dobre som sa tu cítila. Mám o čom premýšľať a aj čo meniť vo svojom živote.“

Časť organizačného tímu

Ing. Ľudmila Dydňanská, FCP z organizačného tímu zhodnotila víkendovku v nasledujúcom rozhovore:

  • Víkendovka pre bezdetné páry organizujete od roku 2017. Čo podľa Vás najviac potrebujú a hľadajú bezdetné páry? 

Bezdetní manželia hľadajú najmä pochopenie, povzbudenie, nádej, vypočutie, zdieľanie, nové priateľstvá manželských párov v rovnakej situácii bezdetnosti.  Manželia hľadajú oázu pokoja, kde nie sú súdení vyjadriť svoje názory a postoje v prežívaní bezdetnosti.

Na tohtoročnú víkendovku sa nám prihlásilo doteraz najviac účastníkov. Diskusie prebiehali do neskorých nočných hodín. Prvýkrát sme mali na víkendovke ako hosťa lekárku – MUDr. Miroslavu Petrišinovú /gynekologičku z PloDar, o.z./, ktorá otvorene prezentovala reprodukčnú medicínu v súlade s kresťanskými hodnotami. Pre mňa bol inšpiratívny workshop o tom, že láska k potomstvu začína láskou k vlastnému telu.

  • Čo si podľa Vás odnášajú účastníci týchto víkendov ako najväčšie bohatstvo? 

Účastníci si odnášajú domov svedectvá hostí a účastníkov, vzájomné zdieľanie, duchovné povzbudenie. Manželia si obnovili manželské sľuby a vrátili sa v spomienkach k svadobnému dňu. Na víkende manželia dostali priestor si utriediť myšlienky a zamyslieť sa ako žiť plodný život.

K problému neplodnosti treba pristupovať komplexne

Oázu pre bezdetné páry plánujeme aj v roku 2024. Najpravdepodobnejšie to bude v októbri a znova v Bardejovských Kúpeľoch. Sledujte nás na facebookovom profile kosicezazivot a plodar.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.