Novembrová víkendovka pre bezdetných manželov

Od bezdetnosti k beznádeji?

Mnohé manželské páry spolu s bezdetnosťou zasahuje aj beznádej. Ich nenaplnená túžba počať dieťa je zdrojom frustrácie a neraz aj konfliktov, či rozpadu manželstva. A to je škoda. Bezdetné páry potrebujú objaviť nové dôvody nádeje, radosti a pokoja.

Preto v spolupráci s občianskym združením Plodar každoročne bezdetným párom ponúkame víkendovku a počas nej množstvo nových podnetov. Je však treba vykročiť a dopriať si novú skúsenosť. Otvoriť sa stretnutiu s novými a skúsenejšími ľuďmi, ktorí sa ocitli v podobnej situácii a majú čo ponúknuť.

Pozývame do Bardejovských Kúpeľov

Pozývame bezdetných manželov na trojdňový pobyt do Bardejovských Kúpeľov, od 17. do 19. novembra 2023. Moderuje ho 9-členný tím, ktorý tvoria manželské páry a katolícky kňaz. Pozostáva z tematických príhovorov, ktoré sa dotýkajú problematiky bezdetnosti, spoločných diskusií a aktivít, spoločnej modlitby a jednoduchej rekreácie v kúpeľnom prostredí.

Tohtoročné motto víkendovky sme prevzali z Kniky Žalmov: “Na neho hľaďte a budete žiariť.” (Ž 34, 6)

Program

V hlavných blokoch sa účastníkom prihovoria:

  • o. Dušan Škurla predstaví hlavné morálne dilemy a námietky ohľadom umelého oplodnenia;
  • Ľudmila Dydňanská priblíži najmodernejšie účinné a eticky prijateľné prístupy v liečbe neplodnosti;
  • bardejovská gynekologička MUDr. Miroslava Petrišinová bude hosťom moderovanej diskusie;
  • manželia Jaroslav a Dominika podajú osobné svedectvo o ich prežívaní bezdetnosti.

Okrem týchto hlavných tém účastníkom ponúkneme špecifické workshopy o adopcii, o úprave životného štýlu a pod.

Modlitbový tím bude k dispozícii všetkým, ktorí potrebujú modlitbu príhovoru.

Ako na to…

Víkendovka sa bude konať v Bardejovských Kúpeľoch, v penzióne Augustineum. Začína sa v piatok podvečer, 17. novembra a končí sa v nedeľným obedom 19. novembra 2023.

Cena za ubytovanie, stravu (plná penzia) a daň z ubytovania pre manželský pár na celý víkend piatok – nedeľa je 175 €. Existuje možnosť uplatniť si aj rekreačný poukaz.

Registráciu treba vykonať prostredníctvom elektronického formulára TU.

Bližšie informácie si môžete vypýtať na mailovej adrese: vikend.manzelia@gmail.com

Tešíme sa na Vás,
o. Dušan Škurla, Ľudmila Dydňanská, Plodar, o. z. a tím Víkendovej oázy

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.