S mladými o znečistení, ktoré “nevidíme”

25. novembra 2023 sa mládež košickej arcidiecézy zišla v centre Bardejova so svojim biskupom a kňazmi. Úrad pre apoštolát života prispel do programu bioetickým workshopom. Konal sa spolu s ďalšími piatimi bezprostredne popoludní v katechetickej miestnosti v budove Katolíckeho kruhu, bezprostredne pri bazilike.

Mali sme k dispozícii necelú hodinu. Počiatočná rodinná atmosféra sa postupne zmenila a z piatich mladých zrazu pred nami sedelo 35 mladých a museli sme zmeniť formu prezentovania.

Náš tím: o. Dušan Škurla, Jana Lukáčová a jej dcéra Soňa

Spolu s Janou Lukáčovou, ktorá je farskou pro-life koordinátorkou v neďalekých Kobylách sme ponúkli mladým úvahu o ekológii nášho života, teda o blízkych znečisteniach, ktoré zamorujú život mladého človeka, o ktorých sa len málo hovorí, ale ktoré môže najviac ovplyvniť…

Vybrali sme si osem okruhov, ktoré sme v krátkosti prezentovali: depresia; genderová ideológia; potrat; antikoncepcia; pornografia; konflikty; tetovanie; konzumácia, ktorá spôsobuje závislosť (technológie, energeťaky, cigarety…)

Workshop o ekológii nášho života

Každú tému sme otvorili citátom alebo krátkym heslom, ktoré má viesť k zamysleniu a ponúka odrazový mostík k diskusii. Výroky mali mladí rozlúsknuť z vopred pripravených šifrovačiek.

„Mentálna bolesť je menej dramatická ako telesná, ale je častejšia a ťažšie sa nesie.“ C.S. Lewis  (depresia)

Šťastie môže existovať len v prijatí.  (o sebaprijatí a úvahách o zmene pohlavia)

„Ak držíš akúkoľvek pornografiu, pre lásku k svojej manželke, okamžite ju zahoď do koša.“ (Jason Everet)

Tetovanie – dvakrát meraj, raz strihaj.

“Energeťák je ako lepiaca páska. Opravíš s ňou všetko.”  (závislosti)

Potrat – deti nie sú smeti.

Antikoncepcia je anti-koncepcia

Oko za oko urobí celý svet slepým.“ (Mahatma Gándhi)    (konflikty)

Žiaľ, prisilno sa zdôrazňuje znečistenie, ktoré mladí len sotva dokážu priamo zvrátiť. Na druhej strane sú až pričasto atakovaní znečistením, ktoré sa prezentuje ako neškodná príjemnosť a moderný životný štýl bez zmienky o následkoch. V tomto workshope sme sa pokúsili práve o tento, širší obraz.

Potešila nás vďačnosť nielen mladých, ale aj niekoľkých rodičov, ktorí sa rozhodli stráviť tento deň spolu so svojimi teenagermi.

Pred športovou halou s rodinou i známymi

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.