Pozývame Vás na prvú pešiu púť za život zo Sniny do Klokočova

„Prekonaj sám seba, zaži spoločenstvo s Ježišom a Pannou Máriou v lone Božej prírody a pomôž zachraňovať ohrozené ľudské životy“

Read more

Pro-life odkaz na ďalšom mieste v Prešove

Pri príležitosti Dňa rodiny sme v Solivare umiestnili veľkoplošný banner.

Read more

Štafeta sv. omší za život a rodinu pokračuje v košickej arcidiecéze

V júni 2021 preberá košická arcidiecéza modlitbovú štafetu za obnovu kultúry života .

Read more

Ku Dňu počatého dieťaťa

Reflexia o. Dušana Škurlu o perspektívach pro-life úsilia.

Read more

Nový dokument o košickom hrobe pre potratené deti

Po štyroch rokoch od vzniku spoločného hrobu pre potratené deti, vznikol v Košiciach krátky dokument.

Read more

K Výzve ZA ETICKY PRIJATEĽNÉ VAKCÍNY

Keďže Výzva pro-life organizácií predstaviteľom vlády a širokej verejnosti (zverejnená 21.1.2021) vzbudila viaceré otázky, reaguje o. Dušan Škurla, jeden z jej signatárov.

Read more

Pro-life organizácie žiadajú vakcíny bez spojitosti s abortom

Pro-life organizácie vyzývajú vládu i všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nasadili za čím skorší prístup k eticky nezávadným vakcínam.

Read more
Beh Košice - Vysoká n. U

Beh Košice – Vysoká nad Uhom. Ako sa zrodil?

Martin Horňák je iniciátorom štafetového diaľkového behu S Ankou za život. Myšlienka dozrela po slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej. Podrobnosti opisuje v krátkom rozhovore.

Read more
Bioetická konferencia pre farmaceutov

Pre farmaceutov: bioetická konferencia o hormonálnej antikoncepcii sa bude konať “na diaľku”

4. ročník konferencie reaguje na 60. výročie uvedenia antikoncepčnej tabletky na trh (1960 – 2020)

Read more

Prešov sa zapojil do celosvetovej kampane 40 dní za život

Mladé prešovské pro-life spoločenstvo sa ako prvé v košickej arcidiecéze zapojilo do celosvetového projektu 40 dní za život.

Read more

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.