Z hĺbky duše farmaceuta

21. októbra 2023 sa v Košiciach po šiesty krát konala bioetická konferencia pre farmaceutov, laborantov aj študentov farmácie. Konferencia vytvára priestor na zdieľanie poznatkov o kľúčových bioetických témach a palčivých morálnych dilemách, s ktorými je konfrontovaný lekárnik. Kým v piatom ročníku sme siahli do zahraničia, tentoraz sme dali priestor hlasu priamo zo slovenských lekární. Zazneli životné príbehy a osobné reflexie šiestich farmaceutických pracovníkov. Ich prezentácie potvrdili, že “aj lekárnik má dušu” a citlivo prezíva etický rozmer svojej profesie.

Láska a odbornosť

Jozef Laurinec je majiteľom lekárne Karmel v Trstenej. Vo svojej prezentácii urobil prierez troma desaťročiami v tento pozícii a množstvo hodnotných postrehov o službe farmaceuta:

“Keď som išiel na farmáciu, mňa nezaujímali peniaze, notebooky a autá. Ja som mal farmáciu rád. Po páde socializmu som sa pustil do veľkej investície. Zobral som úver, postavil som dom v centre a pomerne veľkú lekáreň… Čo ma hnalo do tej investície a práce? To, že v duchu som si povedal, že nikdy nebudem dávať svoju profesiu do rúk niekoho, kto ma bude ovládať. Nikdy nebudem vydávať svoju profesiu lekárňam, ktoré budú vydávať antikoncepciu. Povedal som si: Nikdy.

Čo je rozdiel medzi nami, pro-life lekárňami a tými, ktoré nie sú pro-life?… Treba sa zamyslieť nad tým, kde končia peniaze z týchto lekární?… Peniaze z našej lekárne končia u adoptovaných detí v Afrike,… Kde končia peniaze z lekární, kde sa predáva antikoncepcia?… Treba sa zamyslieť nielen nad tým, či vydávam, alebo nevydávam (antikoncepciu), ale komu slúžim… Chýba nám židovské sebavedomie. Sme utiahnutí, kdesi vzadu,… Mali by sme byť Božie deti, odvážni, statoční, kresťania, ktorí svoje povolanie robia tak, že sa o nás pacienti budú biť… Mali by sme byť farmaceuti, o ktorých sa hovorí všade… Na prvom mieste je láska, určite vzťah k pacientovi… Na druhom mieste má byť odbornosť. Kresťanský farmaceut má byť kdesi inde ako svetskí farmaceuti…

Keď analyzujem obdobie 30 rokov, tak v úvode bol najväčší problém ten, že poisťovne nám neplatili aj pol roka. Bolo to tvrdé a ja som musel zichrovať svoj majetok… Keď sa konečne začalo platiť za lieky, tak nastal ďalší problém, s ktorým sme museli bojovať ako lekáreň: naši konkurenti začali nosiť lieky do ambulancií. Bol to neférový spôsob podnikania… Teraz je najhoršie to, čo som nečakal: chýbajú nám farmaceuti.”

“Išla som študovať farmáciu, lebo som chcela pomáhať ľuďom…”

Farmaceutka Mária Krajčová opísala jednotlivé kroky ako dospela k výhrade vo svedomí a ako postupne objavila dôležitosť a hodnotu svojich morálnych rozhodnutí:

„V sieťovke mi povedali: Prečo ste išli študovať farmáciu, keď máte problém vydávať lieky, ktoré predpísal lekár? Ja som im na to úprimne odpovedala, že som išla študovať farmáciu, lebo som chcela pomáhať ľuďom. A oni na to reagovali veľmi otvorene: Viete, ale farmácia nie je len o pomáhaní. Je to aj biznis… Načítala som si eSPéCéčka (Summary of Product Characteristic) a pochopila som, že aj v hormonálnej antikoncepcii aj v núdzovej antikoncepcii je častokrát tá istá zložka, levonorgestrel, a že rozdiel je len v dávke…

Môj osobný problém s antikoncepciou vychádza najmä z mechanizmu účinku, z antinidačného účinku, teda ktorý zabraňuje uhniezdeniu…

Časom som úplne zmenila názor na stanovisko bioetickej subkomisie KBS. Pochopila som, že toto stanovisko je akoby naším partnerom, má právnu váhu a je veľmi dobré, že je v ňom tak úplne priamo povedané, že farmaceut má povinnosť odmietnuť výdaj týchto prostriedkov…“

Ponaučenie

Anežka Čechová je vedúca lekárne v Prešove. Najprv sa musela vysporiadať s hormonálnou antikoncepciou ako mladá a dlhodobá užívateľka, obeť nekompetentnej liečby. Napokon našla silu a spôsob, aby sa s ňou vysporiadala aj ako farmaceutka:

„Keď som začala pracovať v lekárni, brala som výdaj antikoncepcie ako bežnú súčasť mojej práce. Vydávala som ju ako všetky iné lieky. Postupom času, ako som riešila svoj zdravotný stav, som sa nad touto otázkou viac a viac zamýšľala. Ako farmaceutka som ešte nemala odvahu uplatniť si výhradu vo svedomí a o účinkoch hormonálnej antikoncepcie o informovala iba zriedkavo. Až kým ma nevyrušila jedna pani. Mala okolo 45 rokov, prišla si vybrať lieky, ktoré jej gynekológ predpísal. Bola to hormonálna antikoncepcia, ale pani túto informáciu od svojho lekára nemala. Ja som to tiež neriešila,… Na ďalší deň sa táto pani vrátila do lekárne s tým, že chce vrátiť lieky. Šokovalo ma to. Prečítala si totiž príbalový leták a zistila, čo sú zač a že majú veľa nežiadúcich účinkov. Ja som je vôbec nenamietala a prijala som to. Cítila som sa vtedy previnilo, že som jej ako farmaceutka, mala informácie poskytnúť už vopred, pri výdaji. Na druhej strane mi to dalo ponaučenie…“

“Áno, ale…”

Vladimír Grešš je ekonóm a manžel farmaceutky, s ktorou spolu vlastní lekáreň Adonai v Košiciach. V prezentácii odhaľuje dynamiku vzniku a rozvoja súkromnej lekárne.

„Počas 16 rokov v našej lekárni sme sa učili gramatike vlastníctva, komunikácii dovnútra i navonok s inštitúciami, prežívali sme strasti i radosti… Dá sa prevádzkovať pro-life lekáreň? My sme sa o to pokúsili v roku 2006… sme deti, ktoré si povedali: chceme žiť podľa toho, čomu sme uverili…

Po 16 rokoch môžem vysloviť výrok, že fungovanie lekárne sa generačne zmenilo… Zrazu horlivosť pre pacienta za tárou nestačí, lebo vás prevalcujú tí, ktorí hovoria aj ináč. A tak my to musíme robiť tiež… Pri budovaní e-shopu síce krvácame – mentálne, finančne – , no zároveň sa učíme novej reči…

Je v súčasnosti možné prevádzkovať pro-life lekáreň? Áno, ale musí byť rentabilná! Áno, ale iba s Božím vedením.“

“Mám právo, aby rešpektovali môj názor.”

Mária Mekelová aktuálne pôsobí ako vedúca lekárne v Prešove. V prezentácii opisuje svoju cestu ako pozvoľné dozrievanie od spoznávania pravdy ku konaniu podľa pravdy:

„Už počas štúdia som mala bázeň pred hormónmi. Učili sme sa, že tak ako nervová sústava, aj hormonálna je dôležitá pre riadenie organizmu. Nechcela som si rozhádzať organizmus. Mám sa rada…

Ja som hormonálnu antikoncepciu nechcela skúsiť na vlastnom tele. A teraz to mám niekomu vyexpedovať? Bol vo mne vnútorný boj… Postoj poslušnosti voči autorite bol vo mne silnejší ako to, že mám právo výhrady vo svedomí… Musela som si zodpovedať nejaké otázky… Jednak to, akú mám autoritu ako Božie dieťa, autoritu v Kristovi. A potom to druhé, akú mám autoritu ako farmaceut. Že som lekárnik, odborník na lieky. Zdravé sebavedomie, že ja mám na to papier… Uvedomila som si, že ak sa dnes veľa hovorí o právach, tak ja mám právo, aby rešpektovali môj názor.“

Spoločenstvo posilňuje odvahu

Františka Majerníčková pracuje v Nemocničnej lekárni v Prešove na oddelení prípravy liekov. Od malička je lekáreň voňala a tejto vône sa nevzdala ani v dospelosti. Vo svojom svedectve opisuje striedanie kríz aj odvážnych rozhodnutí:

“Predaj antikoncepcie som považovala iba za dobrý „biznis“, keďže jej cena nie je nízka. Stačilo vydať, či predať pár kusov a človek mal zarobené za celý deň. Vtedy som to nepovažovala za niečo zlé. Neuvažovala som o tom, že tým vlastne prispievam k ničeniu života…

Niekedy v roku 2000 prišla kríza, dochádzalo k hromadným prepúšťaniam v priemysle. Dotklo sa to aj mojej rodiny. Z celej rodiny som iba ja bola zamestnaná, mama, otec, sestra (moje dvojča) prišli o prácu, staršia sestra odišla do zahraničia. Veľmi som chcela pomôcť sestre nájsť si prácu, skúšali sme rôzne ponuky, inzeráty….všetko neúspešne. Až raz som v novinách našla inzerát, že hľadajú sprievodkyňu do jaskyne Zlá diera…”

Zdravé deti zabíjame a choré vyrábame

Popoludní docentka Zuzana Solárová, prezentovala mechanizmus účinku potratovej tabletky, širšie súvislosti jej legalizácie, trendy a zahmlievané nebezpečenstvá spojené s jej užitím:

“Farmakológia študuje účinky chemických látok v liečbe ochorení. A gravidita nie je choroba, je to fyziologický stav a netreba ho liečiť ani inak ovplyvňovať… Teda či už hormonálnou antikoncepciou alebo chemickou potratovou tabletkou sme sa vlastne spreneverili základnej úlohe farmakológie – liečiť choroby…

Chemický potrat obsahuje tieto dve zložky: mifepriston, ktorý zabráni výžive plodu a ten odumiera a misoprostol, ktorý vypudí plod z maternice. Po užití prvej tabletky nemusí žena nič cítiť, vtedy sa zabraňuje výžive plodu. Po dvoch dňoch žena užíva druhú tabletku misoprostol a tam už žena prežíva potrat pri plnom vedomí…

Pokiaľ sa pri potratovej tabletke tvrdí, že to bude ako silná menštruácia, tak na youtube už jestvuje platforma pod hashtagom I saw my baby, kde ženy uvádzajú zážitky a potvrdzujú, že všetko je inak…”

Ďakujeme všetkým prednášajúcim za každodennú službu chorým ľuďom, za službu obnovy zdravia a ľudského života a tiež za odvážne svedectvo o charaktere farmaceutického povolania.

Siedmy ročník konferencie Aj lekárnik má dušu sa bude konať 26. októbra 2024. Zostaňte s nami v kontakte (ajlekarnikmadusu@gmail.com). Vopred Vám ďakujeme aj za názory a postrehy v nasledujúcom formulári:

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.