Lekárnici sa stretnú v Košiciach na bioetickej konferencii

Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze pozýva farmaceutov, laborantov i študentov farmácie na 6. ročník bioetickej konferencie “Aj lekárnik má dušu”.

Konferencia sa bude konať v sobotu 21. októbra 2023 v Košiciach, v budove Teologickej fakulty KU.

Konferencia nesie názov Aj lekárnik má dušu, aby vyjadrila hlboký etický rozmer tejto profesie a aj potrebu konať podľa správne sformovaného svedomia.

Na tohtoročnej konferencii chceme vytvoriť priestor, aby zazneli osobné príbehy priamo z praxe. Prihovoria sa majitelia lekární, vedúci prevádzok, pedagóg i laborant. Priblížia svoju cestu hľadania osobnej integrity, správneho usporiadania hodnôt uprostred každodenných tlakov a ťažkostí.

V bloku osobných svedectiev na konferencii vystúpia:

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD. v roku 1985 absolvoval farmaceutickú fakultu UK Bratislave, v roku 2012 zakončil štúdium aplikovanej etiky na filozofickej fakulte KU v Ružomberku. Tridsať rokov je majiteľom lekárne Karmel v Trstenej.

Ing. Vladimír Grešš je ekonóm, manažér s dlhoročnou skúsenosťou v oblastiach firemného bankovníctva. S manželkou vlastnia viac ako pätnásť rokov rodinnú lekáreň Adonai v Košiciach. 

PharmDr. Mária Krajčová ukončila farmaceutickú fakultu UK v Bratislave v roku 2013. Po rigoróznom štúdiu (2021) sa stala pedagógom odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Nitre.

PharmDr. Anežka Čechová po ukončení štúdia na farmaceutickej fakulte UK v Bratislave (2010) absolvovala rigorózne a špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo. V súčasnosti pôsobí ako zodpovedný farmaceut vo verejnej lekárni v Prešove.

Mgr. Mária Mekelová absolvovala magisterské štúdia na farmaceutickej fakulte UK v Bratislave (1998). Aktuálne pracuje ako zodpovedný farmaceut vo verejnej lekárni v Prešove.

Františka Majerníčková pracuje ako farmaceutická laborantka v nemocničnej lekárni v Prešove. 

Popoludní sa v tematickom bloku bližšie pozrieme na problematiku preparátov, ktoré spôsobujú tzv. chemický potrat. Na Slovensku zatiaľ nie sú legalizované, ale vo viacerých vlnách už prebehla politická i mediálna diskusia na túto tému. Legalizácia potratovej tablety stavia farmaceutov pred vážne rozhodnutia. Tému bude prezentovať:

doc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD. je docentkou farmakológie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je autorkou alebo spoluautorkou 69 vedeckých a odborných publikácií, uverejnených v domácich a zahraničných časopisoch. Podieľala sa na príprave dvoch učebníc farmakológie určených pre študentov lekárskych a farmaceutických fakúlt.

Registráciu treba vykonať TU najneskôr do 18. októbra 2023. 

Viac informácií na: ajlekarnikmadusu@gmail.com

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.