Bežci z Košíc do Vysokej n. U. si uctili životodarnú obetu blahoslavenej Anky Kolesárovej

V sobotu 24. septembra 2022 sme už po piaty raz odštartovali beh S Ankou za život. Začali sme požehnaním v Dóme svätej Alžbety a po spoločnej  fotke s Ankou, vyštartoval prvý bežec na svoj úsek. Aj keď u niektorých bežcov zaúradovala choroba a nemohli prísť, bolo nás presne toľko, aby sme zvládli celú trasu a keďže sme nebežali o život  ale za život, tak sme to v pohode zvládli.

S blížiacim cieľom sa k nám pridali aj ďalší bežci a ku koncu hlavne tí najmladší. Náš výkon možno niekedy nebol až taký dokonalý,  ale  zato vytrvalý a tak sme s Božou pomocou dosiahli náš cieľ vo Vysokej nad Uhom, kde sme si znovu dali spoločnú fotku s Ankou.

Beh sme zakončili dobrým gulášom a svätou omšou. Vďaka všetkým, ktorých oslovila myšlienka tohto behu a zúčastnili sa ho, alebo ho podporili  svojimi modlitbami a takisto tým, ktorí prispeli dobrovoľným štartovným venovaným medzinárodnému charitatívnemu dielu Mary’s Meals.

Pozývame Vás na budúcoročný beh! Naozaj tu platí, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Martin, Horňák, manažér projektu

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.