Ponuka

„Služba Evanjeliu života
je rozsiahla a zložitá.“

Evangelium vitae 91    

miesta | časy | témy

prednášky | diskusie | kurzy

dokumenty | vyhlásenia | kázne

miesta | časy | témy

popotrat. syndróm | duch. obnovy | Kniha života

hroby | parcely | pamätníky

liečba neplodnosti | podpora | adopcia

legislatívny rámec | príprava | svedectvá

prav. stretnutia | konferencie | prolife lekárne

metódy | školitelia | poradenstvo

„Kde je moje potratené dieťa?“ – plánovací kalendár

zábery z maternice | základy embryológie | plánovací kalendár