Podporte košický projekt hrobového miesta pre nenarodených

Jedným zo skutkov telesného milosrdenstva je pochovávanie mŕtvych. Zdanlivo samozrejmé, čo azda ani netreba zdôrazňovať. No deťom, ktoré zomreli pred narodením, je táto „samozrejmosť“ dopriata len výnimočne. Drvivá väčšina končí ako biologický odpad. Od roku 2005 jestvuje zákon, ktorí umožňuje rodičom vyžiadať mŕtve dieťa na pochovanie v akomkoľvek štádiu vývoja po počatí. Väčšina rodičov o […]

Read more

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.