Podporte košický projekt hrobového miesta pre nenarodených

   Jedným zo skutkov telesného milosrdenstva je pochovávanie mŕtvych. Zdanlivo samozrejmé, čo azda ani netreba zdôrazňovať. No deťom, ktoré zomreli pred narodením, je táto „samozrejmosť“ dopriata len výnimočne. Drvivá väčšina končí ako biologický odpad.

   Od roku 2005 jestvuje zákon, ktorí umožňuje rodičom vyžiadať mŕtve dieťa na pochovanie v akomkoľvek štádiu vývoja po počatí. Väčšina rodičov o tom nevie. Okrem toho, hlavne v mestách môže byť pochovávanie finančne náročnejšie, čo mnohých rodičov odradí od pohrebu, alebo sa uchyľujú pochovaniu na nedôstojnom a zároveň aj nelegálnom mieste. 

   Preto pred rokom vznikol projekt vytvoriť v Košiciach hrobové miesto pre deti, ktoré zomreli pred narodením. Kúpili sme na tento účel hrob, ktorý sme upravili tak, aby sa dali doň vkladať urny s pozostalými deťmi. Ide o spoločný hrob s kapacitou 300 urien. Teraz potrebujeme s vašou pomocou dokončiť vonkajšiu úpravu pohrebného miesta, aby sa mohol začať používať.

   Na projekte spolupracujú Úrad pre apoštolát ochrany života, Aliancia za život, o.z. a Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh.

Pomôžte nám zrealizovať posledné dva kroky: 

1) Dokončenie náhrobného kameňa,
na ktorom bude dominovať pohyb i farby vznikajúceho života a slovo zo Žalmu 139 „Utkal si ma v živote mojej matky“.
Umelecké stvárnenie zo skla: 1500€

2) Osvetová kampaň v Košiciach
distribúcia informácií o novovzniknutom hrobovom mieste a o možnostiach jeho využívania.
Prospekty na propagáciu (grafika, tlač) – 30.000ks: 400€
Osveta cez sociálne siete: 300€
Certifikáty o pochovaní dieťaťa, matričná kniha, iné administratívne náležitosti: 100€
Administratíva projektu: 161€
Potrebujeme vyzbierať: 2461€

Doposiaľ sme zrealizovali:
Zakúpenie hrobového miesta na verejnom cintoríne v Košiciach
Vytvorenie betónového skeletu v zemi
Ukončenie projektu:

Projekt má slúžiť na dofinancovanie vzniku hrobu pre potratené deti. Ukončenie projektu je naplánované na 15. novembra 2016. 

Na projekte spolupracujú:

  • Farnosť Kráľovnej pokoja Košice-Juh
  • Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecézy
  • Aliancia za život, o.z.,

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.