NOVÁ ŽENA – noviny pre ženy uvažujúce o potrate

Obyvatelia okresov s najvyššou potratovosťou dostanú v novembri 2016 do svojich schránok informačný materiál s názvom NOVÁ ŽENA, o zdraví, živote a materstve. Ide o pro-life noviny, ktoré sú určené […]

Read more

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.