NOVÁ ŽENA – noviny pre ženy uvažujúce o potrate

   Obyvatelia okresov s najvyššou potratovosťou dostanú v novembri 2016 do svojich schránok informačný materiál s názvom NOVÁ ŽENA, o zdraví, živote a materstve. Ide o pro-life noviny, ktoré sú určené najmä ženám uvažujúcim o umelom potrate. NOVÁ ŽENA nenásilnou formou informuje o možnostiach získania pomoci v tehotenstve, o psychických a fyzických rizikách potratu, ako aj o alternatívnych riešeniach neželaného tehotenstva.

   Noviny vyšli v náklade 230 000 kusov a sú distribuované do domácností v 13 okresoch s najvyššou potratovosťou. Ide o okresy Levice, Rimavská Sobota, Rožňava, Púchov, Žiar nad Hronom, Skalica, Bratislava I, Zvolen, Revúca, Dunajská Streda, Lučenec, Liptovský Mikuláš a Brezno.

   Vydavateľom pro-life novín je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.. Predseda inštitútu Patrik Daniška v súvislosti s vydaním pro-life novín uviedol: „Chceme všetkým ľuďom, no najmä mladým ženám, ponúknuť informácie o tom, čo je to potrat, a aké môže mať negatívne následky na zdravie, psychiku a vzťahy. Chceme tiež povedať, že žiadna tehotná mama nie je sama. Má sa na koho obrátiť, aby ju vypočuli, odborne jej poradili, a spoločne hľadali najlepšie riešenie pre ňu a jej dieťa.“

Obrázok: Počet umelých potratov na 1000 žien v reprodukčnom veku v roku 2015 (podľa trvalého bydliska ženy). NOVÁ ŽENA je distribuovaná do 13 okresov vyznačených najtmavšou farbou.
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

   NOVÁ ŽENA prináša rozhovor s Máriou Čírovou o jej rodine a kariére a tiež rozhovor so psychologičkou o traumách po potrate. Na ďalších stranách rozoberá zdravotné riziká umelého potratu, ako aj možnosť adopcie a utajeného pôrodu. Informuje rodičov, že majú právo pochovať svoje potratené dieťa a prináša aj množstvo cenných informácií o tom, ako sa dá pomôcť tehotnej mame, a na ktoré organizácie sa môže v prípade potreby obrátiť.

   „Dnes sú najviac ohrozenou menšinou práve nenarodené deti a ich matky. Veríme, že Nová žena prispeje k lepšej informovanosti tam kde je to najviac potrebné, a tak aj k lepšej ochrane nenarodených detí a ich matiek pred potratom.“ uvádza Patrik Daniška.

   Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku je občianske združenie, ktoré sa usiluje o ochranu ľudských práv pre všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane nenarodených detí. Venuje sa tiež témam rodinnej politiky, náboženskej slobody a práv rodičov na výchovu detí v súlade s vlastným presvedčením.

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.