3. bioetická konferencia pre farmaceutov

   Konala sa 12. októbra 2019 v Košiciach pod záštitou Úradu pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze.

   Nosnou témou bola problematika umelého oplodnenia, ktorého procesy sa nepriamo týkajú aj výkonu farmaceutickej profesie. Pre etické zhodnotenie celého procesu je však potrebné poznať podstatné medicínske postupy umelého oplodnenia. Tie sú často skresľované, resp. idealizované, či banalizované.

   Odmietnutie umelého oplodnenia nie je posledným slovom v problematike neplodnosti, resp . bezdetnosti. Treba vedieť, že aj na Slovensku jestvujú účinné a eticky čisté alternatívy umelého oplodnenia. Ide o tzv. Naprotechnológiu.

   V popoludňajšom bloku sa pozornosť znova obrátila k téme výhrady vo svedomí. Odborník na medicínske právo predstavil 4 princípy, o ktoré sa opiera slovenská/európska legislatíva, keď pojednáva o výhrade vo svedomí…

ThDr. Martin Koleják, PhD.: Umelé oplodnenie ako bioetický fenomén.

 

Ing. Ľudmila Dydňanská, FCP: Naprotechnológia – nevyrábať deti, ale liečiť neplodnosť.

 

JUDr. Ivan Humeník, PhD.: Farmaceut – právne zakotvenia jeho výhrady vo svedomí. Exemplárne judikatúry týkajúce sa jeho výhrady vo svedomí.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.