5. ročník konferencie pre farmaceutov

Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze pozýva farmaceutov, laborantov i študentov farmácie na 5. ročník bioetickej konferencie “Aj lekárnik má dušu”.

Konferencia sa bude konať v sobotu 24. septembra 2022 v Košiciach, vo veľkej aule Teologickej fakulty KU.

Ako naznačuje názov (Aj lekárnik má dušu), zámerom konferencie je rozširovať obzory lekárnickej profesie až k horizontom etiky a pravej služby človeka človeku. 

Na konferencii sa prihovoria dvaja hostia zo zahraničia:

Małgorzata Prusak, prezidentka Asociácie katolíckych farmaceutov Poľska, popíše hlavné bioetické dilemy farmaceuta a predstaví činnosť poľskej Asociácie katolíckych farmaceutov, ktorá v tomto roku slávi 30. rokov svojej činnosti.
Štefan Žarnay, pôsobiaci v Ríme, sa multidisciplinárne venuje problematike manželstva a rodinného života. Na konferencii predstaví vnútornú povahu antikoncepcie v protiklade k vnútornej povahe lásky. 

Registráciu treba vykonať TU najneskôr do 21. septembra 2022. 

Viac informácií na: edilekaren@gmail.com

5. ročník košickej bioetickej konferencie pre farmaceutov