Andrea Orthová – aktívny prolifer v Londýne

V septembri 2017 navštívila Košice Andrea Orthová, Slovenka žijúca v Londýne, ktorá je intenzívne zapojená v jedinečnom pro-life projekte. Položili sme jej niekoľko otázok:

Predpokladám, že Tvoje začiatky v Anglicku boli klasické slovenské – išla si za lepšou prácou a usadila si sa na pár rokov…

Do Anglicka ma priviedla túžba zdokonaliť sa v angličtine. Bolo to v čase ešte pred vstupom Slovenska do EÚ. V tej dobe nás nenapadlo, že v týchto chvíľach sa UK už bude pripravovať na výstup z nej.

V období vízovej povinnosti som pricestovala ako au pair. Po vypršaní víz nasledoval návrat na Slovensko, a keď mi moja pôvodná hosťovská rodina v centre Londýna ponúkla u nich bývanie, kým si nenájdem prácu, prijala som to a dlhé roky som pracovala ako nanny.

Ako sa cítiš v multikultúrnom Londýne? Dá sa povedať, že si tam už doma?

Londýn sa stal bezpochyby mojím druhým domovom. Život v kultúrne tak rôznorodom prostredí má svoje pozitíva a samozrejme nástrahy.
Prinesie priateľov zo všetkých kútov sveta, umožní bližšie pochopenie odlišností medzi inými ľuďmi, priblíži ich kultúru, rozšíri v mnohom prehľad a obzor, človeku sa naskytnú mnohé možnosti a príležitosti.

Andrea pripravená stretnúť sa so ženou pred potratovým centrom

V cudzorodom prostredí je mnohé nové a neznáme tiež veľmi lákavé a bez pevného duchovného zakorenenia a jasného rozlišovania je ľahké rýchlo zísť z cesty a často i nevedomky začať prijímať veci, ktoré pre človeka nie sú prospešné, robiť nevhodné kompromisy či vážne životné chyby, ktoré neskôr môže ľutovať.

Nemáš strach žiť v Londýne po viacerých teroristických útokoch?

Tieto nešťastné udalosti natrvalo zostanú súčasťou našej životnej skúsenosti.
Neohlásené teroristické útoky nedokážeme predvídať, človek sa môže pokúsiť byť iba ostražitý a snažiť sa žiť každý deň v Božej milosti, pretože nik z nás nevie, čo zajtrajšok prinesie.

Niekoľko hodín po poslednom takomto útoku v londýnskom metre som ním cestovala do práce aj ja. Vedela som, čo sa práve udialo. Bol to zvláštny pocit stáť na zvyčajne preplnenom nástupišti s len asi ďalšími štyrmi cestujúcimi. Podobne prázdny bol potom i vlak.Po zvyšok dňa mali všetci taxikári veľa práce. Na druhý deň sa zdalo, že využitie verejnej dopravy sa úplne obnovilo.

Ako si v Londýne objavila pro-life kruhy?

Prostredníctvom mojej kolegyne Júlie, ktorú som stretla pred rokmi na barbecue párty a počula ju tam zanietene hovoriť o ich práci i o každodennej vigílii, ktorú organizujú pred 3 londýnskymi potratovými centrami. S Júliou som sa rýchlo skamarátila a čoskoro zapojila i do modlitieb.

Good Counsel Network nie je asi veľmi známa ani v pro-life kruhoch na Slovensku. Napriek tomu, má sa čím pochváliť. Predstav nám túto organizáciu.

GCN je katolícke pro-life krízové centrum pre tehotné ženy založené v Londýne pred 20 rokmi. Naša služba spočíva v poskytovaní praktickej, bezplatnej a diskrétnej pomoci každému dievčaťu a žene, ktorá sa zaoberá myšlienkou na potrat, alebo sa cíti nútená svojím okolím, či životnými okolnosťami potrat podstúpiť a vzdať sa tak svojho nenarodeného dieťatka. Do kontaktu často prichádzame s tými najťažšími formami krízového tehotenstva a okrem iného asistujeme ženám, kt. sa stali obeťami domáceho násilia, nelegálnym prisťahovalcom, dievčatám a ženám bez domova, či tým, ktoré sú zaťažené veľkými finančnými dlhmi.

Na akom ,,úseku” pracuješ Ty?

Organizujem každodennú vigíliu pred jedným z troch potratových centier, kde taktiež poskytujem counselling.

So spolupracovníkmi počas porady.

Ako to funguje? Zastavujete ženy? Ako reagujú?

Na vigílii sú zvyčajne traja alebo viacerí jednotlivci. Jeden alebo dvaja sa obďaleč modlia a ďalší, takzvaný ‘sidewalk counsellor’ (vyškolený pracovník, alebo, veľmi často, dobrovoľník, ktorý stojí v blízkosti vstupu do centra), ponúka ženám na ceste doň informačný leták o dostupnej pomoci pre ňu a jej dieťatko.

Tým, ktoré majú záujem dozvedieť sa o pomoci viac, counsellor na mieste poskytne potrebné informácie, ak je veriaca, povzbudí ju k modlitbe, príp. sa ponúkne modliť s ňou za ňu aj za život, ktorý v sebe nosí, aby mala silu a odvahu prijať ho. Counsellor taktiež môže mamičku hneď vziať do nášho centra, kde sa pre ňu bezodkladne vypracuje plán pomoci. Ak je potrebné, môžeme ju tiež ihneď ubytovať a poskytnúť bezpečie pre ňu i jej dieťa. Reakcie sú veľmi rôzne a nepredvídavé.

Žena na ceste do potratového centra zvyčajne nechce ublížiť svojmu dieťaťu, no nevidí iné východisko a riešenie. Často koná pod silným tlakom, v zúfalstve a veľakrát i nevedomosti (mnohokrát nemá základné informácie o vnútromaternicovom vývine ako napr. to, že srdiečko začína biť na 18-21. deň od počatia).
Prichádza veľmi rozrušená a hrôza, beznádej a strach, ktoré prežíva, sa môžu prejaviť rôznym spôsobom.

Môže sa vám vyhnúť, nepochopiť vašu prítomnosť, myslieť si, že ju posudzujete, pretože v hĺbke srdca vie, že to, čo sa má udiať, je zlé.
Mnohé sa chcú dozvedieť viac o pomoci, ktorú potom prijmú. Často sa tiež ženy zdôveria, že prosili Boha o znamenie, a keď prišli pred centrum a bol tam ktosi, kto im pomoc ponúkol, vedeli, že Boh im odpovedal.

Niektoré dnu ani nevojdú, odídu domov rozhodnuté ponechať si dieťatko, iné sa zúčastnia konzultácie v potratovom centre, no po rozhovore s vami a prezretí si letáku potrat nepodstúpia. Nie je zriedkavé ani to, že i matka, ktorá už užila predchádzajúci deň prvú z dvoch potratových tabliet, sa rozhodne bojovať o život svojho dieťatka, keď sa dozvie o pomoci a zistí, že ešte nie je neskoro.
Inokedy sa stane, že žena, ktorá okolo vás prešla bez slova a možno si ani nevzala leták, vo vnútri centra prežila niečo silné, čo spôsobilo, že zmenila svoj názor a rozhodla sa ponechať si dieťatko.

Ako pracujete so ženou ďalej, keď sa rozhodne prijať svoje dieťa, ale potrebuje pomoc?

Dievča alebo žena, ktorá zvažuje potrat, má množstvo ťažkostí a dôvodov, pre ktoré ‘vie’, že dieťa bude iba trpieť, ak ho privedie na svet. Často sa mylne sa domnieva, že podstúpením potratu robí tu správnu vec. Potrebuje skutočnú pomoc. Ak chceme zabrániť tomu, aby sa opäť vrátila do potratového centra, potrebujeme nájsť riešenia na vážne problémy, ktoré ju ťažia. Žena musí cítiť, že viac nie je sama, je dôležité získať si jej dôveru a konať rýchlo. Naša pomoc je prispôsobená konkrétnej situácii a potrebe každej ženy.

GCN momentálne priamo poskytuje ubytovanie, alebo naň prispieva 40 mamičkám.
Okrem bývania naša organizácia sprostredkúva taktiež poradenstvo, finančnú a materiálnu pomoc, pomoc so starostlivosťou o deti, priateľstvo a morálnu podporu, zabezpečenie právnej pomoci, lekárskej starostlivosti, kontaktov s organizáciami poskytujúcimi podobné služby v krajinách pôvodu našich klientiek, atď.

Ostávame v pravidelnom kontakte a oporou mamičke počas tehotenstva i po narodení dieťatka.Používame holistický prístup a snažíme sa jej preukazovať úctu a lásku, na ktoré má ako Božie dieťa nárok ona i život, ktorý nosí pod srdcom a o ktoré tak často bola ochudobnená.

Nie je to celé nebezpečné?

Boj, uprostred ktorého sa nachádzame, je duchovný. Preto aj naše zbrane sú toho charakteru. Každodenná účasť na svätej omši, pravidelná Eucharistická adorácia, pristupovanie ku sviatostiam, spoločná modlitba, pôst ap., je to, čo nám pomáha prekonávať príležitostné pocity bezmocnosti, strachu, či pokušenie dať sa znechutiť, keď sa situácia zdá takmer beznádejná. Často práve vo chvíľach, keď sa už všetka nádej zdá byť vyčerpaná, Boh vykoná zázrak.
Každý zachránený život a matka, ktorá povie životu ‘áno’, ním je. Často za duchovným útokom nasleduje správa o zachránenom živote. To je tiež to, čo nás vždy posilní a povzbudí do ďalšej služby.

Andrea prvá zľava – so slovenskými dobrovoľníčkami Ivanou a Luciou                                                                  v uliciach Londýna

Za dvadsať rokov existencie viete o 3000 zachránených deťoch. To je vysoká úspešnosť! Čomu to pripisuješ?

Londýn je jediná časť Anglicka, kde počet potratov už viac než jedno desaťročie každoročne klesá, kým počet obyvateľstva, i príliv prisťahovalcov, ktorí sa žiaľ ocitajú zväčša prví ‘v rade’ na potraty, tam súčasne narastá.

Ťažko povedať, čomu sa tieto výsledky, i počet zachránených detí, o ktorých vieme, dajú pripísať. Denne je však v kaplnke, ktorá je súčasťou nášho centra, odslúžená svätá omša za koniec potratov, Eucharistická adorácia, v Londýne je taktiež niekoľko denných vigílií, z ktorých tri organizuje GCN. Ľudia, ktorí sa ich zúčastňujú, obetujú modlitby a postia sa na rovnaký úmysel, za záchranu životov nenarodených detí, uzdravenie z traumy potratu pre tých, ktorí ho podstúpili, silu a vieru pre rodičov, aby vedeli svoje počaté deti prijať s láskou a dôverou v Boha i jeho plán pre ne, obrátenie všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na potratoch zúčastňujú a za celosvetové obnovenie úcty k životu od počatia po prirodzenú smrť. Na rôznych miestach v Londýne i pred centrami, kde sa konajú naše vigílie, sa taktiež uskutočnilo niekoľko kampaní 40 dní za život.

Čo je ťažké a čo krásne v tejto službe?

Povzbudzuje nás to, že napriek tomu, že 90% mamičiek, ktoré k nám do centra prídu a sú pôvodne rozhodnuté pre potrat, cca 75% po takzvanom counsellingu zmení názor, dieťatko si ponechá a teší sa na jeho príchod na svet. Považujeme za veľkú milosť, že máme možnosť ponúknuť svoje sily, talenty, čas a schopnosti Bohu na záchranu životov a spásu duší, pracovať v kresťanskom kolektíve a mať Pána prítomného medzi nami v nasvätejšej Sviatosti oltárnej každý deň. Priateľstvá s mnohými mamičkami a ich deťmi, ktoré sa tak blízko ocitli v ohrození života, nás napĺňajú radosťou a vďakou tiež.
Ťažké je prebudiť sa i dnes s vedomím, že vyše 110 nenarodených detí v Londýne a vyše 500 v celom Anglicku príde i dnes umelým potratom o život a ich matky prežijú ťažkú psychickú a neraz i fyzickú traumu, ktorá už navždy a nenávratne zmení ich životy a mnohé z nich oberie o šancu mať v budúcnosti ďalšie dieťa.

Andrea prvá sprava si ochotne vyskúšala chodníkové poradenstvo                                                                  aj pred košickou nemocnicou.

Aká je potratová realita v Anglicku?

Situácia je kritická. V týchto dňoch sme si pripomenuli 50. výročie potratového zákona, obdobie, v ktorom pri potratoch prišlo o život vyše 8,8 milióna nenarodených detí.
Väčšina z takmer 200 tisíc potratov ročne je vykonaná podľa tohto zákona, ktorý povoľuje potraty do 24. týždňa tehotenstva. Ak sa preukáže postihnutie dieťaťa, potrat je povolený až do pôrodu.

Napriek tejto tragickej realite sú systematicky vyvíjané agresívne tlaky odstrániť v krajine poslednú legálnu ochranu pre počaté deti a potraty úplne dekriminalizovať, čo v praxi znamená, že potraty budú môcť byť vykonávané kýmkoľvek a kdekoľvek až do chvíle pôrodu.
Potratové lobby sa snaží umlčať pro-life hnutie a zakázať vigílie pred miestami, v ktorých sa potraty konajú.
Lekárom a zdravotníckym pracovníkom v krajine hrozí, že im bude odobraté právo nezúčastňovať sa na potratoch z dôvodov svedomia a takýmto nešťastným príkladom je napr. prehra škótskych pôrodných asistentiek po tom, ako sa proti aktívnej účasti na potratoch ohradili, no rozhodnutím najvyššieho súdu bolo, že sa na nich proti vlastnej vôli i svedomiu podieľať musieť budú. Farmaceutom hrozí odobratie licencií, ak odmietnu predávať potratové prípravky. Útoky na život, rodinu i slobodu náboženského vierovyznania sa v krajine umocňujú každým dňom. Situácia je veľmi zlá, ale nikdy nie beznádejná. Dôverujeme Bohu a prosíme o silu vytrvať.

Na internetovej stránke vašej organizácie sa nachádza ponuka pre dobrovoľníkov. Zdá sa, že v našej dobe ,,bez hraníc” by to mohli skúsiť aj Slováci. Čo treba splniť?

My Slováci tu máme pevné zázemie: Gabika je momentálne už tretia krajanka, ktorá sa stáže u nás tento rok zúčastnila. Veľmi povzbudzujem každého, kto si článok v týchto chvíľach číta, aby sa s nami skontaktoval, ak ho naša práca oslovila. A ak ste si nie istý úrovňou svojej angličtiny, nedajte sa tým odradiť: sme medzinárodný kolektív, nehľadáme lektorov angličtiny a Londýn je prostredie, kde sa v reči najrýchlejšie zdokonalíte.
Predpokladom je blízky vzťah s Bohom a k modlitbe, byť pro-life, schopnosť pracovať s druhými ľuďmi a odvaha urobiť prvý krok a kontaktovať nás.

Zhováral sa o. Dušan Škurla.

Ak sa chcete zapojiť do predstaveného projektu, kontaktujte Good Counsel Network

Leave A Comment