Bežecká štafeta z Košíc k hrobu blahoslavenej Anky Kolesárovej

Vďaka spolupráci bežeckej komunity, Domu Anny Kolesárovej a Úradu pre apoštolát života sa už po piatykrát realizuje štafetový beh od košickej katedrály k hrobu blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom (okr. Michalovce). Trasa je dlhá 97 kilometrov a bežci na ňu nastúpia v sobotu 24. septembra 2022.

Beh nesie názov S Ankou za život. Pozýva účastníkov, aby svojim behom vyjadrili symbolicky námahu, aké je potrebná pri ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Aby zverili obnovu kultúry života príhovoru blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorá na vlastnej koži pocítila kultúru odľudštenia a smrti. Behom si pripomenieme aj štyri roky od  uloženia relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Ráno pred štartom minuloročnej štafety od košickej katedrály.

Tento  rok chceme  náš beh obetovať aj za dôstojnejší život detí žijúcich v extrémnej chudobe  a pomôcť im aj dobrovoľným štartovným príspevkom. Celý výťažok zo štartovného bude venovaný medzinárodnému charitatívnemu hnutiu Mary’s Meals.  (Jedno dieťa v škole sa prostredníctvom Mary’s Meals  nasýti za priemernú sumu 9 centov na deň, čo predstavuje sumu 18,30 € na celý školský rok.)

Tento rok je trasa kvôli dopravným obmedzeniam trocha pozmenená.

Štart 07.00 h. Dóm sv. Alžbety  – Košice, Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov, Sečovce, Hriadky, Horovce, Trhovište, Bánovce nad Ondavou, Dúbravka, Budkovce, Drahňov, Vojany, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom. Cieľ – Vysoká nad Uhom, kostol Sedembolestnej Panny Márie

Mapa trasy: https://www.bikemap.net/en/r/11454742/#9.41/48.5871/21.5686

Bežci môžu ísť s výpravou počas celej trasy (striedavo beh a oddych v sprievodnom aute), alebo sa ľubovoľne pridať a odpojiť na ktoromkoľvek úseku trasy. Počas behu bude zabezpečené občerstvenie, sprievodné vozidlo, občerstvenie v Domčeku.

Akcia sa zavŕši svätou omšou o 18.00 h.  v kostole vo Vysokej nad Uhom.

Rozcvička pre nástupom na ďalší úsek štafety.

Záujemcovia,  ktorí sa chcú pridať, bližšie informácie na tel. 0904 617 792, alebo mail hornakmarti1313@gmail.com

Bežecká štafeta prebieha po hlavných cestách za plnej  premávky – účastníci bežia na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou  na podujatí.

Seniori na trati niekedy potrápia juniorov.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.