Deň počatého dieťaťa v roku 2016

   25. marec je Deň počatého dieťaťa.

   V roku 2016 pripadá na tento dátum slávenie Veľkého piatku. Spojitosť medzi osudom nevinného Ježiša a bezbranných detí pod srdcom ženy je viac než len symbolická. Práve v tento deň odštartovala celoslovenská iniciatíva 9 mesiacov za život. Modlitbovou a podpornou službou na miestach abortov chcú stovky dobrovoľníkov konať skutky

   Fórum života odporúča presunúť tradičnú iniciatívu „biela stužka“ na dni okolo Nedele Božieho milosrdenstva. Okrem toho, komunikačne kladie dôraz na heslo „Deň počatého života je aj tvoj sviatok.” Pozýva sláviť Deň počatého dieťaťa ako osobný sviatok tzv. počatín.

   V Košiciach sa uskutoční celomestské slávenie Dňa počatého dieťaťa v pondelok, 4. apríla 2016. Počas dňa budú dobrovoľníci ponúkať biele stužky. Svätá omša za život s ekumenickou účasťou začne v Seminárnom kostole o 16:30.

   Hlavným celebrantom je arcibiskup Bernard Bober. V závere svätej omše dostanú osobitné požehnanie dobrovoľníci, ktorí sa Košiciach od 25. marca 2016 zapojili do projektu 9 mesiacov za život.

   Program vyvrcholí na Hlavnej ulici Košíc. Oslavný veľkonočný pochod za život vykročí k budove Ústavného súdu, kde sa prihovorí zástupca košickej ekumény. Cestou späť si účastníci položením kvetov k buste svätého pápeža Jána Pavla II. pripomenú jedenáste výročie úmrtia (2. apríl 2005) veľkého Obrancu nenarodených. Viac na www.detike.eu

Podeľte sa, ako ste slávili Deň počatého života vo vašej komunite.

Správy a foto o vašich aktivitách a skúsenostiach adresujte e- mailom: zazivotkosice@gmail.com

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.