Deň spoločenstva Košice – Prešov

Košice a Prešov nespája len diaľnica, ale aj spoločný boj za život!

Dňa 29.05. 2016 sa v Prešove konal Deň spoločenstva pro-life aktivistov a priateľov života z oboch miest. Cieľom tohto stretnutia bolo utužiť vzťahy a povzbudiť sa navzájom v projekte 9 mesiacov za život, ktorý spája mestá a farnosti po celom Slovensku.

Po malom občerstvení o. Dušan Škurla povzbudil všetkých impulzom z exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia, kde hovoril o tom, aké dôležité je prijať dieťa a starať sa o túto radosť.

V druhej časti programu bol čas na diskusiu, spoznávanie sa a zdieľanie skúseností a názorov. Niektorí z nás poňali tento deň spoločenstva aktívne, za čo im hlavne patrí veľká vďaka od rodičov.

Svojimi postrehmi o. Filip  nás informoval o tom, ako prebieha akcia 9 mesiacov za život v Prešove. Práve v roku milosrdenstva poukázal na to, že máme byť nástrojom nádeje a radosti.

Súčasťou programu bola aj eucharistická procesia, ktorá sa konala v centre mesta – pri príležitosti sviatku Kristovho Tela a Krvi. Poďakovali sme Bohu za to, že nás spojil naše srdcia v tomto spoločnom úsilí.

Veľká vďaka patrí organizátorom a všetkým ktorí prijali pozvanie a svedčili svojim životom.Verím, že sa pridajú ďalší a že na východe a na Slovenku bude vládnuť život.

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.