Duchovná obnova pre náhradné rodiny

Duchovná obnova sa bude konať pre celé rodiny (aj s deťmi) v Centre pre rodinu na Sigorde. Povedie ju františkán pôsobiaci v Prešove – páter Gabriel Prievalský, OFM.

Cena za osobu/noc/plnú penziu:

  •  dospelý – 18 Eur,
  • deti do troch rokov bez nároku na lôžko a stravu – zdarma,
  • deti od 3 – 12 rokov – 9 Eur,
  • deti od 13 – 17 rokov – 17 Eur.

Prihlasovanie a viac informácií:

Peter Palko – peter.palko1@gmail.com 0908 300 270
Martina Palková – martina.palkova1@gmail.com 0907 474 479
Pre deti je pripravený program s dobrovoľníkmi.