Dušičková modlitbová vigília za obete potratov v Košiciach

Vo štvrtok, 5. novembra 2015 sa v Košiciach po šiesty krát zjednotíme v modlitbovom bdení za deti, ktoré zomierajú skôr ako sa narodia, často násilnou smrťou. V tomto roku bude program prebiehať na viacerých miestach.

Od 08:00 do 16:00 vytvoríme nepretržitú reťaz modlitby pred Železničnou nemocnicou na Masarykovej ulici. Tu sa nachádzajú tri zariadenia, v ktorých sú ľudské bytosti pred narodením každodenne ohrozované – Centrum prenatálnej diagnostiky (vyšetrovanie plodu, ktoré sa často rovná rozsudku smrti; Sanatórium na liečbu neplodnosti (umelé oplodnenie, pri ktorom sa s embryami nakladá ako s tovarom); Jednodňová ambulantná starostlivosť (kde sa vykonávajú interrupcie). Vyhraďte si pol hodinku. Podporte modlitbovú reťaz ako rodina alebo spoločenstvo. Naše svedectvo môže mnohých priviesť k zamysleniu a zmene postoja, ako sa to už neraz stalo. Spoločným nasadením sa naša osobná „malá“ misia pre najmenších stane omnoho účinnejšou.

Podvečer vás pozývame na eucharistické slávenie za život s našimi pastiermi: o 17:00 v Katedrále Narodenia Panny Márie s vladykom Milanom Chauturom a o 18:00 v Kostole Kráľovnej pokoja (Juh) s o. arcibiskupom Bernardom Boberom.

Modlitbová spomienka na nenarodené deti vyvrcholí o 19:00 zhromaždením pred monoblokom Starej nemocnice, kde sa nám prihovorí MUDr. Imrich Benický a v modlitbe prejdeme krížovú cestu nenarodených.

„Úctou k ľudskému životu dáva človek cenu svojej existencii.“          (Albert Schweitzer)

Leave A Comment