Hnutie za život sa zjednocuje pod jednou vlajkou

Od roku 1979 hnutie za život používa odtlačky nožičiek 10-týždňového dieťatka ako svoj symbol. Dve detské chodidlá reprezentujú ľudskosť nenarodeného dieťaťa. Zvyčajne sa používa vo forme odznaku, ktorý sa nosí na vonkajšom odeve.

Vďaka iniciatíve Willa Mcfaddena sa zrodila pro-life vlajka. V roku 2017 sa zúčastnil na Národnom pochode za život vo Washingtone, DC, kde mu chýbal jednotiaci vizuálny prvok. A tak sa rozhodol vytvoriť projekt Pro-life flag, ktorý sa začal realizovať od marca 2020. Do projektu sa zapojilo 70 pro-life organizácií, ktoré v troch kolách zaangažovali tisícky súťažiacich i hlasujúcich. Výber vyvrcholil v lete 2021 súťažou profesionálnych tvorcov a hlasovaním v stanovenom okruhu respondentov. 23. júla 2021 bol vybraný víťazný návrh. Autorom víťazného dizajnu je Nanda Gasperini zo Sao Paulo v Brazílii.

Hnutie za život pozostáva z tisícok organizácií a stoviek miliónov podporovateľov po celom svete, no doteraz chýbala zjednocujúca vlajka. Projekt Pro-life flag sa o to úspešne pokúsil v nádeji, že propagácia tejto zástavy a jej hrdé používanie napomôže dosiahnutiu jednotného cieľa hnutia  za život – skoncovať s umelými potratmi. Okrem toho pro-life vlajka môže byť tým prostriedkom, pomocou ktorého jednotliví pro-liferi vyjadria svoju spolupatričnosť s celosvetovým hnutím za život.

Pro-life zástava nesie v sebe bohatú symboliku:

    Biele pozadie symbolizuje nenásilie v lone ako aj nevinnosť nenarodených detí. Dve ružové ruky reprezentujú tehotnú mamičku, ktorá drží a chráni svoje dieťa. Biele srdce uprostred nožičiek symbolizuje lásku hnutia za život k matke ako aj k dieťaťu. Ruky vytvárajú siluetu kruhu, ktorý pripomína rastúce bruško tehotnej mamičky – bezpečné a chránené miesto pre vyvíjajúce sa dieťa.

    Dva pruhy znova pripomínajú dva samostatné životy spojené v tehotenstve. Tieto pruhy sú „znakmi rovnosti“, ktoré zdôrazňujú, že nenarodené dieťa je rovnako a plne ľudské a preto si zasluhuje priznanie všetkých ľudských práv. Pruhy môžu znamenať aj rovnakú úlohu otca a mamy pri splodení a výchove dieťaťa.

Modrá a ružová farba môžu mať viacero významov. Tradične boli spájané s pohlaví dieťaťa – chlapec alebo dievča. No môžu znamenať aj dva životy v tehotenstve – matka a dieťa.

Tvorcovia projektu povzbudzujú k voľnému používaniu a propagácii pro-life vlajky. Avšak v prípade výroby produktov s vizuálom pro-life vlajky, ktoré by sa mohli speňažovať, prosia, aby boli vopred kontaktovaní a informovaní. Chcú tak zabrániť zneužitiu alebo poškodeniu hnutia za život.

Tu si môžete stiahnuť vizuál loga a vlajky. Pre potreby tlače treba dbať na presnú špecifikáciu farieb: Pantone 2728C (modrá) a Pantone Rhomadine Red C (ružová).

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.