K Výzve ZA ETICKY PRIJATEĽNÉ VAKCÍNY

Keďže Výzva pro-life organizácií predstaviteľom vlády a širokej verejnosti (zverejnená 21.1.2021) vzbudila viaceré otázky, reaguje o. Dušan Škurla, jeden z jej signatárov.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.