Konala sa 13. košická dušičková pro-life kampaň

3. novembra 2022 sa v Košiciach konal trinásty ročník pietnej spomienky na deti, ktoré zomreli pred narodením. Akcia nesie názov „Zapáľme svetlo obetiam potratov.“ Chce sa tým poukázať nielen na potratené deti. Obeťou sú aj ich ubolení rodičia, ktorí zápasia so smútkom po spontánnom potrate, prípadne aj s vedomím previnenia po umelom potrate. Obeťou potratov sú aj ich obhajcovia alebo vykonávatelia.

Akciu sme otvorili modlitbovou reťazou na Brigádnickej ul. 2, pred budovou, kde sa vykonávajú umelé potraty. Počas deviatich hodín sa tam vystriedalo 70 dobrovoľníkov. Často nič netušiaci okoloidúci, ktorí využívajú široký sídliskový chodník na presun do školy, do práce, do obchodu či k lekárovi, boli konfrontovaní s realitou, že v ich bezprostrednom okolí sa ničia nenarodené deti. Ako to už býva zvykom, reakcie na našu prítomnosť boli rôzne. Od vďačnosti, cez ľahostajnosť až po námietky.

Vo večerných hodinách sa ťažisko presunulo na košický Juh. O 18:00 sa v Kostole Kráľovnej pokoja zhromaždilo asi 200 veriacich na sv. omšu, ktorú pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč obetoval za pro-life aktivistov. Prítomným pripomenul Krista, Strom života. Upozornil na fakt, že ľudský život akonáhle sa počne, neprestane jestvovať a to má byť dôvod nášho nasadenia.

Prítomní sa následne so sviecami v rukách presunuli k monobloku Starej nemocnice. Tu sa nám najprv prihovorila RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka ZŠ a Gymnázia Čordákova. Vyzdvihla osobnú skúsenosť so zastrašovaním od lekárov a odmietaním od príbuzných v čase svojho posledného tehotenstva. Narodila sa Sára. Ukázalo sa, že dieťa je nadpriemerne zdatné a po rokoch aj paradoxne nápomocné tým, ktorí ho spočiatku nechceli prijať.

Zhromaždenie pokračovalo spevom a rozjímaním nad spojitosťou medzi utrpením Ježiša a tragédiou potratov. Umiestnením venca, sviec a miniatúrneho symbolického cintorína sme si pripomenuli skutočnosť, že väčšina telíčok potratených detí naďalej neúctivo končí medzi ostatným biologickým odpadom, mimo cintorína a riadneho hrobu.

Ďakujeme všetkým účastníkom a podporovateľom!