Konferencia “Aj lekárnik má dušu”

   V sobotu, 7.októbra 2017 sa v Košiciach konal Formačný deň pre farmaceutov a študentov farmácie. Podujatie organizoval Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze a konalo sa v budove Teologickej fakulty KU v Košiciach. Medzi 46 účastníkmi nechýbali lekárnici z Bratislavy, Trenčína, Žiliny aj Brna.

   Program bol zameraný na horúce témy pre katolíckych farmaceutov: PharmDr. Jozef Laurinec, PhD. podrobne objasňoval negatíva hormonálnej antikoncepcie. Otec Dušan Škurla pomenoval základné princípy uplatnenia výhrady svedomia.

   Na záver odbornej časti sa účastníci oboznámili s inštrukciou KBS o výdaji hormonálnej antikoncepcie a boli poučení, ako konkrétne postupovať vo veci výhrady svedomia voči zamestnávateľovi.


   V programe nechýbala možnosť spovede a sv.omša, ktorú celebroval kaplán košického UPC, o. Peter Kuriško. Účastníci vyjadrili túžbu pokračovať v pravidelných formačných stretnutiach, ktoré by posilňovali katolícku identitu a bioetickú rozhľadenosť v lekárnickej profesii.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.