Medzinárodné stretnutie proliferov v Budapešti

V Budapešti sa od 22.07 do 24. 07.2016 konalo medzinárodné stretnutie proliferov. Účastníci zo Slovenska, Poľska, Veľkej Británie, Škótska, Rumunska, Ukrajiny, Albánska, domáceho Maďarska a ďalších krajín absolvovali bohatý trojdňový program, ktorý vyvrcholil pochodom ulicami mesta, ktorý mal pripomenúť problém potratov.

Potratom, od jeho legalizácie, bolo genocidiálne zabitých viac ľudí, ako vo všetkých vojnových konfliktoch. Celosvetovo možno hovoriť až o miliarde obetí potratov. Potrat je problém, ktorý sa vrástol do spoločnosti, pričom nejde o nič iné ako o obyčajnú vraždu spáchanú na najbližšom človeku, na dieťati.  Zatiaľ čo trest smrti je v európskych krajinách už zakázaný, potraty sa vykonávajú ďalej a devastujú demografiu európskych krajín.

Účastníci podujatia počas pochodu mestom zvonili na zvon a prednášali symbolicky mená potratených detí. Hlavným organizátorom podujatia bol maďarský prolifer Imre Téglásy. Podujatia sa zúčastnila aj slovenská výprava tvorená členmi Aliancie za život z Košíc a Fóra života.. Za slovenskú delegáciu predniesol príhovor Marián Krupáš.

Foto: Marián Krupáš

Leave A Comment