Mimoriadny Deň počatého dieťaťa

„Deň počatého dieťaťa“ sa slávi každoročne 25. marca, presne deväť mesiacov pred Vianocami. V tento deň kresťania slávia Zvestovanie Pána (Lk 1, 26-38), keď Mária povedala áno Božiemu plánu a Boh sa stal nenarodeným dieťaťom.

Deň počatého dieťaťa bol oficiálne uznaný v mnohých štátoch. Niekde sa o to pričinila Cirkev, inde vláda, či občianska spoločnosť. Prvýkrát bol slávený v Salvádore v roku 1993.  

Na prvom medzinárodnom kongrese Pro Vida (španielska federácia pro-life organizácií), ktorý sa konal v roku 2003 v Madride, participovalo viac ako 20 krajín Európy a Ameriky. Vtedy inštitucionalizovali 25. marec ako Medzinárodný deň života. Popularita tohto slávenia postupne narastala. Je nám známe, že v súčasnosti slávia Deň počatého dieťaťa v Argentíne, Guatemale, Čile, Kostarike, Nikarague, Venezuele, Dominikánskej republike, Uruguaji, Paname, Peru, Slovensku, Kube, Rakúsku, Filipínach, Rumunsku a iste aj v ďalších krajinách.

25. marca 1995 pápež Ján Pavol II. vydal encykliku Evangelium vitae. V nej ponúka množstvo morálnych úvah, princípov a podnetov v neustále prebiehajúcim zápasom medzi kultúrou života a kultúrou smrti.

 Deň počatého dieťaťa je príležitosťou na mnohoraké aktivity: Tu je niekoľko podnetov pre jednotlivcov i spoločenstvá:

  • Biela stužka – symbol úcty k životu, ktorý nosíme na svojom vrchnom odeve
  • Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa – modlitba za nenarodené dieťa a jeho matku počas deviatich mesiacov;
  • Miestne pochody za život alebo ružencové sprievody pred nemocničné zariadenia, kde sa vykonávajú potraty alebo k vládnym budovám;
  • Svätá omša za život, modlitbové stretnutie alebo modlitbová vigília za život.
  • Modlitbová prítomnosť na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty. Napr. kampane „9 mesiacov za život“ alebo „40 dní za život“ sú dobré spôsoby, ako sa zapojiť.
  • Finančná zbierku pre pro-life organizácie alebo centrá pre tehotné ženy v krízovej situácii;
  • Pro-life filmový večer;
  • Pro-life tlačoviny a literatúra ponúkaná spolu s bielou stužkou, v školách, na miestach stretávania;
  • Zriadenie študijnej skupiny, aby ste si prečítali encykliku „Evangelium vitae“.

Deň počatého dieťaťa dostal v roku 2022 nový rozmer. Vojna na Ukrajine nám ukázala hrozivú tvár kultúry smrti. Naše ÁNO životu je naším NIE každej vojne.

Práve v tento deň (25. marca 2022) chce Sv. Otec František urobiť mimoriadny akt – zasvätiť Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a tak naplniť žiadosť Panny Márie z Fatimy. Spojenie Dňa počatého dieťaťa a zasvätenia Ruska Panne Márii odkazuje hlbšie spojenie medzi drámou potratu a drámou každej vojny. To spojenie, ktoré dávnejšie vyjadrila Matka Terézia:  „Dnes je umelý potrat najväčším nepriateľom pokoja… lebo ak matka môže zabiť svoje dieťa, čo zabráni, aby sme sa nezabíjali navzájom. Nič.“

Spolu s pápežom sa do zasvätenia zapoja biskupi a katolícke komunity na celom svete. Tak sa to bude konať aj v dvoch košických katedrálach v spoločenstve s miestnymi arcibiskupmi. Po sv. omšiach a zasvätení sa bude konať spoločný modlitbový pochod v centre Košíc.  

Toto spojenie nám pripomína niekedy opomínanú skutočnosť: zápas medzi kultúrou života a kultúrou smrti je duchovný a dá sa vyhrať len duchovnými zbraňami. Je to zápas démonov, ktorí chcú telesne i duchovne ničiť človeka – vrcholné Božie dielo. Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie teda nie je len nejaký náboženský sentiment. Je to uznanie, že sa nachádzame uprostred zápasu, v ktorom nestačia naše ľudské sily. Zverujeme sa sile zhora, pomoci Božej a príhovoru Panny Márie, Ježišovej a našej Matky, ktorá nikdy nepodľahla pokušeniam diabla.