Na CZŠ Bernolákova v Košiciach zhmotnili tému úcty k životu

   Na cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda na košickom sídlisku Terasa vzniklo jedinečné umelecké dielo zamerané na posilnenie úcty k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť. Na škole je téma ochrany ľudského života – vďaka dobrému hodonotovému ukotveniu pedagógov – pevnou súčasťou formácie žiakov. Už dlhší čas na škole žila aj vízia zhmotniť túto tému formou určitého pamätníka. nakoniec sa všetci zaangažovaní rozhodli vydať neobyčajnou cestou. namiesto exteriérového sochárskeho vyobrazenia sa rozhodli pre nástennú mozaiku vnútri budovy školy.
   Zadanie realizovala maliarka a sochárka Andrea Čepišáková. Mozaika sa nachádza na stene spojovacej chodby, s kruhovým oknom uprostred. Mozaika predstavuje oslavu života, ktorý má svoj pôvod v Božej nekonečnosti a múdrosti a prejavuje sa pestrosťou svojich foriem. Mozaika je rozvinutím Božej oslavy, ktorú žalmista vložil do slov: “Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne!” (Ž 139, 14)

   Slávnostné požehnanie mozaiky sa uskutočnilo 12. septembra 2019 na sviatok Najsvätejšieho mena Panny Márie. Pri sv. omši o. Dušan Škurla pripomenul ľudskú dôstojnosť každého človeka: “Túto dôstojnosť uznávame a chránime aj úctivým používaním našich mien. Všetci sme citliví na to, ako iní používajú naše meno. Tým len potvrdzujeme, že očakávame od iných uznanie našej dôstojnosti… Mozaika, ktorú dnes požehnáme, nám bude trvalo pripomínať od Boha danú dôstojnosť, ktorú každý z nás má už od počatia…”
   Riaditeľka školy poďakovala všetkým zainteresovaným do tohto diela – počnúc autorkou projektu až po mladých umelcov z radov žiakov.

   Po skončení omše sa všetci presunuli pred samotnú mozaiku, kde prítomní kňazi predniesli modlitbu požehnania. Pozrite si fotogalériu celej slávnosti.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.