“Nech naše mesto víťazí vo všetkom, len nie v hriechu”

Piatok, 18. 8. 2017 sme prvýkrát v 20-ročnej histórii cyklo-púti prišli do Púchova. V meste nie je nemocnica. Na hornom okraji mesta sa však nachádza poliklinika Zdravie, kde sídli aj súkromná “jednodňovka” Gynops. Z ich webovej stránky je zrejmé, že ponúkajú i potraty. Okrem toho sme zachytili informáciu, že aj do Púchova prichádzajú ženy z Poľska (podobné svedectvá máme aj z Levíc, Ilavy a Spišskej Novej Vsi. Pravdepodobne ide o nelegálne interrupcie, pretože oficiálna štatistika potratov za rok 2016 uvádza, že cudzinkám bolo na území SR vykonaných menej ako 10 interrupcií! ) Príhovor o. Keblušeka si môžete prečítať v plnom znení:

Dáte mi za pravdu, že niekedy prežijete takú chvíľu, ktorá vás prekvapí a po ktorej ostanete doslova zaskočení. Priznám sa, že takúto chvíľu som aj ja nedávno prežil, keď som sa z Púchovských novín dozvedel, že Púchov je na prvom mieste na Slovensku, čo sa týka vykonávania potratov. Táto informácia prekvapila nielen mňa, ale, ako ste mi viacerí povedali, i mnohých z vás. Preto by som chcel venovať dnes pozornosť tomuto vážnemu problému.
V prvom rade, aj keď nás to nesmie uspokojiť, je potrebné povedať, že na tento zákrok prichádzajú nielen naše ženy, ale aj mnohé ženy z iných miest a dedín. Prichádzajú sem cudzie ženy preto, lebo v ich meste, ako napr. už nejaký čas aj v Považskej Bystrici, sa potraty nekonajú. Verím, že po dnešnom zamyslení a výzve túto záležitosť silno premodliť sa v budúcnosti potraty nebudú vykonávať ani v našom meste.
Ako začať, alebo presnejšie čo je potrebné v tejto chvíli vysvetliť a povedať? Určite je dôležité najskôr si priblížiť, čo nás učí Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC) a potom hľadať, čo môžeme urobiť ako úprimní veriaci ľudia, ako napomôcť a aký zaujať postoj.

A tak najprv sa pozrime, čo nás učí KKC:

  • 1703 Ľudská osoba obdarená „duchovnou a nesmrteľnou dušou“ je „jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého“. Už od svojho počatia je určená pre večnú blaženosť.
  • 2270 Ľudský život treba absolútne rešpektovať a chrániť už od chvíle počatia. Ľudskej bytosti už od prvej chvíle jej jestvovania treba priznať práva osoby, medzi ktorými je nedotknuteľné právo každej nevinnej bytosti na život.
  • 2271 Cirkev už od prvého storočia učila, že každý vyvolaný potrat je morálne zlo. Toto učenie sa nezmenilo. Ostáva nemenné. Priamy potrat, to znamená chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, závažne protirečí morálnemu zákonu:„Nezabiješ zárodok potratom ani neusmrtíš novonarodené dieťa.“ „Boh… Pán života, zveril ľuďom vznešenú úlohu chrániť život, čo sa má uskutočňovať spôsobom dôstojným človeka. Život treba teda chrániť s najväčšou starostlivosťou už od počatia; potrat a vražda novonarodeného dieťaťa sú ohavnými zločinmi.“
  • 2272 Vedomá a dobrovoľná spolupráca pri potrate je ťažký hriech. Cirkev trestá tento zločin proti ľudskému životu kánonickým trestom exkomunikácie. „Kto zapríčiní potrat, ktorý skutočne nastane, upadne do exkomunikácie.
  • 1463 Niektoré zvlášť ťažké hriechy sa teda trestajú exkomunikáciou, najprísnejším cirkevným trestom, ktorý nedovoľuje prijímať sviatosti. Preto rozhrešenie môže podľa cirkevného práva udeliť pápež, biskup, alebo kňazi, ktorí na to dostali splnomocnenie. Avšak v prípade nebezpečenstva smrti ktorýkoľvek kňaz, môže rozhrešiť nielen od potratu , ale aj od každého iného hriechu.

A teraz si to vysvetlíme. Žena, ktorá bola na potrate, ak prejaví ľútosť a ide k sv. spovedi, môže dostať rozhrešenie od biskupa, alebo kňaza, ktorý má na to poverenie. Toto poverenie mám i ja. Žiaľ, sme svedkami toho, že často sa obviňuje len žena, ktorá neraz je veľkou obeťou, lebo bola k tomu donútená či už mužom, lekárom, alebo prostredím. Pritom rovnakú zodpovednosť za tento čin nesie každý, kto zapríčiní potrat. Konkrétne manžel, či priateľ dievčaťa , ktorý súhlasí, alebo dokonca ju na tento zákrok navádza. Ďalej lekár a tí, čo mu asistujú.

Nastáva chvíľa, kedy je potrebné položiť si dôležitú otázku – Ako môžeme napomôcť, aby sa tieto ťažké hriechy v našom meste nevykonávali? Má to byť predovšetkým náš jasný postoj k tejto skutočnosti a zároveň pokorná a vrúcna modlitba na tento úmysel.

Priznám sa, keď som informáciu o množstve potratov čítal, ostal som zaskočený, čo robiť. Avšak Pán Boh ma hneď usmernil. Lebo keď som o malú chvíľu na to otvoril mailovú poštu, práve v ten deň som dostal plagát, ktorý máte aj na nástenke. Je na ňom iniciatíva obetavých ľudí, ktorí pod názvom „Doprajme každému život“ idú na bicykloch celé tri týždne z Košíc až do Prahy s jediným zámerom, aby sa každý deň zastavili v dvoch mestách a pred budovami, kde sa konajú potraty, sa spolu modlili a odprosovali. Ich túžba je však väčšia, a síce, aby všade, kde prídu, prišli aj veriaci ľudia toho mesta a pridali sa k nim.

cykloput2017 banner

Hoci je to už ich 20. ročník, práve v tomto ročníku prídu prvý raz aj do nášho mesta pred Zdravie a to 18. augusta o 10. hodine, čiže tento piatok. Moja prvá výzva a prosba k vám je, aby ste prišli čím viacerí v tento deň pred Zdravie a ukázali svoj jasný kresťanský postoj. A povzbuďte koho len môžete, aby tam v tento deň prišlo čím viac veriacich ľudí. Prídem aj ja s pánom kaplánom. Prosím vás, prineste túto obetu. Keď dokážu spomínaní ľudia na bicykloch obetovať celú dovolenku pre túto aktivitu, o čo je ľahšie nám obetovať jednu hodinu pre túto tak vážnu vec. Skôr ako budem pokračovať, chcem veľmi poďakovať našim veriacim, ktorí sa chodievajú už dlhší čas pravidelne na prvý piatok modlievať pred Zdravie. Vytrvajte naďalej.
Zároveň vás všetkých, ktorí chodievate do Zdravia na vyšetrenie chcem poprosiť, aby ste si vždy našli chvíľu čas a išli na druhé poschodie, sadli si pred gynekológiu a na chvíľu sa pomodlili najmä v utorky, ale aj v iné dni.

Za koho, na aký úmysel? Za ženy, ktoré chcú ísť na potrat. Za ich mužov, či ich priateľov. Predovšetkým však za lekárov, ktorí tento hrozný zákrok vykonávajú. Je to nepochopiteľné, keď každý lekár pred vykonávaním svojho poslania zložil Hippokratovu prísahu, v ktorej je jasne povedané: Budem od počatia až do konca života chrániť ľudský život.
Taktiež, ako už bolo povedané, je potrebné sa modliť za tých, ktorí mu pritom asistujú. A zaiste sa treba modliť aj za tých, čo zodpovedajú za budovu, v ktorej sa tieto zákroky konajú.
Položíte si otázku, má to zmysel? Premodlíme týchto ľudí? Nech nám dá odpoveď tento skutočný príbeh zo života svetoznámeho profesora, lekára Bernarda Nathansona. Tento lekár bol veľkým ateistom, myslel si, že dá sa žiť bez Boha, bol veľkým bojovníkom za legalizáciu potratov, sám vykonal 75 000 potratov. Keď získali v nemocnici najmodernejší ultrasonograf a mohol vidieť plod v tele matky, ba mohol vidieť všetko, čo sa odohráva pri potrate, ostal zhrozený, nemohol spávať. Nepomáhali mu ani najlepší psychológovia, ani psychiatri. Pomohli mu jedine veriaci ľudia, ktorí sa zaňho modlili.

Prišla chvíľa, kedy sa stal katolíkom. Začal aktívne žiť svoju vieru, chodil po celom svete, všade hovoril za ochranu života. Napríklad v Poľsku prosil slovami: „Nerobte to, dejiny vám to neodpustia.“ Mňa v tomto príbehu zaujali najmä dve vety. Nerobte to, dejiny vám to neodpustia. A druhá veta je: Pomohli mu veriaci ľudia. Nuž buďme takýmito ľuďmi.

A čo na záver? Ženy, dievčatá nikdy sa nerozhodnite pre hriech vraždy vlastného dieťaťa. Muži, chalani nikdy neveďte ženy a priateľky k tomuto činu. Tí, ktorí ste boli na tomto zákroku, alebo ste navádzali na tento zákrok, alebo ste spolupracovali na tomto zákroku, máte dvere na mojej spovednici otvorené. Tam vás čaká nie nemilosrdný svet, ale milosrdný Boh. Ešte jedna prosba k ženám, nedajte sa naviesť na zavedenie si dany. Nie je pravdou, že je to teliesko, ktoré zabraňuje, aby nedošlo k oplodneniu, je to teliesko, ktoré ničí už oplodnený plod, a tak je to vlastne potrat na potrate. A taktiež vás ženy a dievčatá prosím, buďte opatrné, čo sa týka užívania hormonálnej antikoncepcie, nakoľko aj táto má abortívny účinok.

A keď to už neberiete z hľadiska morálneho, tak to berte z hľadiska ľudského, štatistiky hovoria, 9O% žien, ktoré mali danu, majú neskôr rakovinu maternice. A podobne spomínaná antikoncepcia tiež má neblahé účinky na zdravie ženy.
Napokon výzva k všetkým nám, modlime sa, majme a najmä šírme kresťanský postoj. Jedna statočná žena mi povedala, ako mladému dievčaťu vysvetlila, presvedčila ju, aby nešla na potrat. Poslúchla ju a keď sa jej narodilo dieťa, celá šťastná jej prišla poďakovať a priniesla jej nádhernú kyticu. Zachraňujme a robme všetko preto, aby sme pomáhali ľuďom byť šťastnými. Aj keď vám, nám nikto nepríde možno poďakovať, alebo neprinesie kyticu, vedzte, že najväčšia odmena je u samého Pána Boha a našej Božej Matky.

Moje posledné priania sú: Robme všetko preto, aby budova, ktorá má taký krásny názov Zdravie, pomáhala jedine k zdraviu a nie k smrti. A nech toto mesto víťazí a je prvé vo všetkom, len nie v hriechu. Amen.

Deo Gratias, Ave Mária.