Nová informačná tabuľa pre tehotné ženy

   Na jednom z miest, kde v Košiciach ponúkajú umelé potraty (JZS Tetrao s.r.o na Gemerskej 3) sa podarilo umiestniť informačný panel s ponukou poradenstva a pomoci.

   Na tabuli je uvedený telefonický kontakt na Poradňu Alexis, ktorá sa venuje pomoci ženám a dievčatám, ktoré potrebujú pomoc pri nečakanom tehotenstve alebo pomáha sa vyrovnať z následkami spontánneho či umelého potratu.

   Tabuľa sa nachádza na frekventovanom mieste, kde každú hodinu prejdú stovky áut a chodcov.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.