Nová žena do 20 okresov s vysokou potratovosťou.

Nová žena poskytuje cenné informácie a povzbudenia, aby sa ľudia nebáli prijať dieťa, a teda aby nešli na potrat. Obsahuje články o rizikách potratu, o možnostiach, ako riešiť neplánované tehotenstvo, kontakty na organizácie poskytujúce pomoc, svedectvá, právne rady, rozhovory, a mnoho iného.

Už minulý rok sa podarilo tieto noviny dostať do domácností v 13 okresoch s najvyššou evidovanou potratovosťou, teraz je to ďalších 20 okresov. Aktuálne budú teda takto „pokryté“ už všetky okresy s nadpriemernou potratovosťou (najmä mestá a väčšie dediny).

Tu je zoznam 20 okresov aj s počtom kusov, do ktorých sa práve distribuuje Nová žena. Spolu ide o 427 000 výtlačkov.

1. Medzilaborce – 2 090
2. Komárno – 13 500
3. Bratislava V – 29 800
4. Martin – 37 400
5. Levoča – 5 500
6. Banská Bystrica – 36 500
7. Gelnica – 3 600
8. Poprad – 26 600
9. Trebišov – 12 100
10. Snina – 4 500
11. Veľký Krtíš – 7 300
12. Trenčín – 39 000
13. Bratislava II – 33 300
14. Spišská N. Ves – 21 000
15. Malacky – 22 500
16. Žarnovica – 7 600
17. Partizánske – 14 930
18. Bratislava III – 35 700
19. Nitra – 61 870
20. Myjava – 9 860

Ak ste časopis dostali do schránky, prípadne ste ho nedostali a myslíte si, že ste ho mali dostať, budem rád, ak nám napíšete.

Časť výtlačkov máme ešte k dispozícii, chcel by som Vám preto ponúknuť možnosť šíriť tieto noviny vo Vašom okolí. Ak by ste ich chceli pravidelne nosiť do nemocnice, kde sa robia potraty, alebo do čakárne na gynekológii, alebo ste gynekológ a radi by ste mali tieto noviny k dispozícii pre Vaše pacientky, prípadne by ste vedeli noviny šíriť iným vhodným spôsobom, napíšte nám hfi@hfi.sk . Budeme radi, ak sa tieto noviny dostanú všade tam, kde pomôžu prijať správne rozhodnutie pre život dieťaťa.

Informoval Patrik Daniška