Nový dokument o košickom hrobe pre potratené deti

   

 

   V novembri 2016 vznikol v Košiciach spoločný hrob pre pochovávanie potratených detí. Po štyroch rokoch je v ňom uložených takmer 80 detí. Prečo je pochovanie potrateného dieťaťa dôležité? Nový dokument ponúka niektoré odpovede. Prináša reflexie psychológa, kňaza i samotných rodičov.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.