Pápež František vyzýva na zrušenie trestu smrti.

„Svet slobodný od trestu smrti“. Táto pápežova výzva zaznela vo forme video posolstva na Svetovom kongrese proti trestu smrti, ktorý prebieha od 21. do 23. júna 2016 v Osle. Na stretnutí sa zúčastňujú zástupcovia viac než 140 organizácii z celého sveta. Svätý Otec sa na úvod poďakoval organizátorom podujatia a upozornil na potrebu vplývať na verejnú mienku:

„Trest smrti je vskutku neprípustný, nech by bol trestný čin odsúdeného akokoľvek závažný. Je urážkou posvätnosti života a dôstojnosti ľudskej osoby, protirečí Božiemu plánu s človekom a spoločnosťou a jeho milosrdnej spravodlivosti… Nezadosťučiňuje spravodlivosti voči obetiam, naopak podporuje pomstu. Prikázanie «Nezabiješ!» má absolútnu hodnotu a vzťahuje sa ako na nevinných, tak aj na vinných“.

Podľa slov Petrovho nástupcu je Rok milosrdenstva vhodnou príležitosťou na uvedomenie si hodnoty ľudského života a na jej rešpektovanie v praxi:

„Mimoriadne jubileum milosrdenstva je dobrou príležitosťou podporovať vo svete stále zrelšie formy rešpektovania života a dôstojnosti každej osoby. Netreba zabudnúť na to, že nedotknuteľné právo na život, Boží dar, patrí aj zločincovi“.

Svätý Otec František sa vo videoposolstve prihovoril nielen za zrušenie trestu smrti, ale tiež za zlepšenie podmienok vo väzniciach, aby sa plne rešpektovala ľudská dôstojnosť osôb zbavených slobody:

„«Vykonať spravodlivosť» neznamená, že treba hľadať trest kvôli samotnému trestu, ale že tresty majú mať za hlavný cieľ prevýchovu previnilca. Túto otázku je nutné zasadiť do rámca takého trestného súdnictva, ktoré je otvorené nádeji na reintegráciu vinníka do spoločnosti. Neexistuje platný trest bez nádeje! Trest uzatvorený sám v sebe, ktorý nenecháva priestor pre nádej, je trýznením, nie trestom“.

Prevzaté z http://sk.radiovaticana.va

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.