Plán sv. omší za život v košickej arcidiecéze v roku 2022

Tematické sv. omše za život sú súčasťou duchovného, modlitbového zápasu o obnovu kultúry života. Slúžia ako prostriedok formácie a scitlivovania kresťanského spoločenstva pre hodnotu úcty k životu. Jednotlivými témami orientujú pozornosť na dôležité aspekty a životné situácie.

Skúsenosť niekoľkých rokov tejto pastoračnej praxe ukázala, že pre veľké množstvo ľudí sa tieto sväté omše stali zdrojom útechy v tiesni, neistote, strachu alebo slabosti. Inú tu našli duchovnú silu, ďalší odpovede na zložité bioetické otázky, či spoločenstvo, ktorému môžu zveriť do modlitby svoje špecifické problémy.

Sv. omše môžu byť za život vo viacerých aspektoch: omšovým úmyslom kňaza, tematickým príhovorom, úmyslami pri spoločných modlitbách veriacich, osobitnými obetnými darmi, pridruženým programom: adorácia; hosť – svedectvo, prednáška, diskusia; duchovná obnova; prijatie do duchovnej adopcie počatého dieťaťa; požehnanie tehotných mamičiek alebo ľudí v iných náročných rozpoloženiach

V Košiciach sa konajú zvyčajne v posledný štvrtok mesiaca o 16:30 v Jezuitskom kostole na Komenského ul. 14. Sledujte na detike.eu a na facebook.com/kosicezazivot.
27. január 2022 (modlitba za uzdravenie po potrate)
24. február 2022 (požehnanie bezdetných manželov)
25. marec 2022 – piatok! (Deň počatého dieťaťa)
28. apríl 2022 (požehnanie tehotných mamičiek)
26. máj 2022 (požehnanie osôb so zdr. znevýhodnením a ťažko chorých)
30. jún 2022 (požehnanie viacdetných rodín)
29. september 2002  (požehnanie zdravotníkov)
27. október 2022 (požehnanie tehotných mamičiek)
24. november 2022 (požehnanie náhradných rodín)
28. december 2022 – streda! (požehnanie pro-life dobrovoľníkov)

V Prešove sa zvyčajne konajú v tretí štvrtok mesiaca vo Františkánskom kostole o 16:30. Sledujte na presovzazivot.sk a na facebook.com/presovzazivot.
20. január 2022 (Spolu)závislí
17. február 2022 Snúbenci
17. marec 2022 Modlitebníci
21. apríl 2022 Kňazi a zasvätené osoby
19. máj 2022 Zdravotníci
23. jún 2022 Rodiny
22. september 2002  Učitelia
20. október 2022 Starí rodičia
17. november 2022 Médiá
22. december 2022 Politici

V Sabinove sa zvyčajne konajú v tretí piatok mesiaca vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa o 18:00. Sledujte na farnostsabinov.sk/sk.
25. marec 2022 Za počaté deti + prijatie do Spoločenstva duchovnej adopcie poč. dieťaťa
17. jún 2022 Za rodičov a rodiny
16. september 2022 Za učiteľov a školských zamestnancov
16. decembra 2022 Za manželov čakajúcich dieťa


Okrem horeuvedených lokálnych slávení v roku 2022 pokračuje reťaz sv. omší, ktoré sú z podnetu KBS každodenne niekde na Slovensku slúžené na úmysel: „Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s človekom, manželstvom a rodinou v našej krajine.

Košickej arcidiecéze pripadol mesiac február. V jednotlivé dni mesiaca budú nepretržitosť reťaze zabezpečovať títo biskupi, kňazi, resp. farnosti:

1. Bernard Bober
2. Dušan Škurla
3. Košice – Šaca
4. Seňa
5. Moldava nad Bodvou 
6. Košice – sv. Gorazd a spol.
7. Bardejov – sv. Egíd
8. Sabinov 
9. Prešov – sv. Mikuláš 
10. Pušovce 
11. Veľký Šariš 
12. Kostoľany nad Hornádom 
13. Vranov n/T – sv. František
14. Brezovica nad Torysou
15. Stropkov
16. Humenné – Všetci svätí
17. Snina – Povýšenie Svätého Kríža
18. Veľké Kapušany
19. Michalovce – Narodenie P. Márie
20. Sobrance
21. Trebišov
22. Dušan Škurla
23. Vladimír Šosták
24. Ruskov
25. Mons. Zoltán Pásztor
26. Mons. Marek Forgáč
27. Mons. Bernard Bober
28. Košice – sv. Alžbeta

Je vítané, ak sa spontánne k tejto reťazi pridajú aj ostatné katolícke farnosti a spoločenstvá v ľubovoľný deň februára.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.