Podnety k Sláveniu Dňa počatého dieťaťa

Všetci sledujeme udalosti okolo vraždy dvoch mladých ľudí. Iste aj Vy ste si všimli nepomer: na jednej strane nevídaná citlivosť na vražedný čin, na druhej strane dlhodobé znecitlivenie až ignorovanie omnoho brutálnejších a početnejších útokov na nenarodené deti. Náš záujem a zápas o nastolenie spravodlivosti má brať do úvahy celú pravdu. Deň počatého dieťaťa nám dáva príležitosť, aby sme veriacim rozširovali a objektivizovali pohľad na problémy našej doby.

25. marec 2018 pripadá na Kvetnú nedeľu

 Možnosti slávenia:

  • 18. alebo 19. marca (viac ľudí v kostole) ponúknuť veriacim pri východe z kostola bielu stužku. Predtým im vysvetliť, že vstupujeme do týždňa, kedy vyvrcholí slávenie Dňa počatého dieťaťa
  • 23. (piatok) alebo 25. (nedeľa) marca možno ako tému krížovej cesty zvoliť utrpenie nenarodených detí.
  • V týždni pred 25.marcom možno pripraviť tematickú sv. omšu za život.
  • prijatie členov do Spoločenstva duchovnej adopcie počatého dieťaťa
  • požehnanie tehotných mamičiek po skončení sv. omše (viď liturgická kniha Požehnania) – skúsenosť ukazuje, že to veľmi vítajú.

Tie isté prvky možno podľa uváženia aplikovať aj na liturgický sviatok Zvestovanie Pána (v tomto roku 9. apríla).

Celoslovenské podnety nájdete na stránke Fóra života www.25.marec.sk    Dávame do pozornosti napr.:

  • školenie o výchove k manželstvu a rodičovstvu, ktoré bude viesť zakladateľka TeenSTAR-programu Hana Klaus
  • foto súťaž
  • konferencia Vyber si život

S prianím radosti zo života,
Dušan Škurla,
diecézny koordinátor