Pomoc pre osoby zranené skúsenosťou umelého potratu

60 rokov potratovej praxe v našej krajine spôsobilo, že státisíce mužov a žien vo všetkých generáciách obyvateľstva viac alebo menej intenzívne trpia hlbokým zranením. Lebo každý potrat ničí dvakrát – zabíja dieťa, ale aj rodičovskú lásku.

Bolesť po potrate sa nezahojí plynutím času. Liekom na veľkú nelásku môže byť jedine veľká láska.

Práve na to sú zamerané dve víkendovky na prelome septembra a októbra 2020.

Každá z nich osobitým spôsobom vedie účastníka k skúsenosti uzdravujúcej lásky: