Požehnanie Pamätníka nenarodeným v Mysline v obrazoch.

5. novembra 2016 o 09:00 bol v obci neďaleko Humenného požehnaný Pamätník nenarodeným deťom. Symbolické hroby nenarodeným sú prorockým znakom – zjavujú pravdu o ľudskej dôstojnosti nenarodených, ktorá zatiaľ zostáva mnohým ľuďom zastretá.

Svätou omšou veriaci vzdali úctu životu.

Aj v Mysline veriacim záleží na ochrane ľudského života.

Požehnanie pamätníka nenarodeným.