Pozvánka do Košíc: modlitbová reťaz a požehnanie hrobu pre najmenších

   Podujatie sa každoročne koná v dušičkovom čase, tentoraz 3. novembra 2016 a nesie názov “Zapáľme svetlo obetiam potratov”

    Od 08:00 do 16:00 bude akcia prebiehať pred Novou nemocnicou na Terase formou nepretržitej modlitbovej služby a osvetovej kampane (distribúcia letákov o konkrétnej pomoci)

   Druhá časť programu bude prebiehať vo Farnosti Košice-Juh. O 18:00 sv. omšu celebruje emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Následne sa účastníci so sviecami presunú k Starej nemocnici na modlitbu krížovej cesty.

   Podujatie je súčasťou väčšieho košického projektu pod názvom: Prenatálne dieťa. Nádherné a jedinečné. Jeho súčasťou bude aj Medzinárodné ekumenické vedecké sympózium a odhalenie hrobového miesta pre deti, ktoré zomreli pred narodením.

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.