Pozvánka: Význam raného detstva pre duševné zdravie

   Pozývame Vás na prednášku vzácneho hosťa  MUDr. Jozefa Mikloška, PhD predsedu spoločnosti Úsmev ako dar, ktorý bude v Košiciach prezentovať vzácnu tému.

22. február 2018 od 15:00 do 17:00 hod. 

Na Moyzesovej 9, (budova Minerva – Filozofická fakulta UPJŠ)
Vstupné: dobrovoľné
Kontaktprokopova@usmev.sk

   Prednášajúci: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., pediater, profesor sociálnej práce. Od svojich vysokoškolských štúdii sa venuje deťom v detských domovoch a ohrozeným rodinám. Ako lekár a vedecký pracovník sa špecializuje na témy prenatálneho vývinu a raného detstva. Pôsobí ako vysokoškolský profesor na Vysokej škole sv. Alžbety. Od roku 1991 je predsedom Spoločnosti Úsmev ako dar, ktorá dlhodobo iniciuje systémové zmeny v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a poskytuje komplexný podporný program pre deti a rodiny v ohrození na Slovensku. Je ženatý, vychováva 6 detí.

   Realizované v spolupráci s: Výskumno-vzdelávací ústav pre dieťa a rodinu, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. „Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2017.”

 

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.