Pozývame bežcov na 4. ročník štafetového behu za život z Košíc do Vysokej nad Uhom

Beh nesie názov S Ankou za život. Má byť poukazom na Annu Kolesárovú, 16-ročné dievča, ktoré v roku 1944 v obci Vysoká n. U. (okres Michalovce) bolo po odpore zavraždené sovietskym vojakom, keď sa ju pokúšal znásilniť. Beh S Ankou za život  je symbolom prebiehajúceho zápasu medzi kultúrou života a kultúrou smrti.

Organizátori chcú poukázať na hrdinstvo a vzor Anny Kolesárovej, ktorá na vlastnej koži pocítila kultúru odľudštenia a smrti, no stala sa jednoznačným morálnym a trvalým víťazom. Zároveň pozývajú jednotlivcom aj skupiny obetovať svoj beh za ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť a zveriť obnovu kultúry života príhovoru blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Bežecká štafeta Košice – Vysoká nad Uhom sa bude konať v sobotu, 25. septembra 2021. Trasa je dlhá 97 km.

Štafeta začne o 07:00 od Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Bude prechádzať cez 19 obcí (Krásna n.H., Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čeľovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Zemplínsky Branč, Novosad, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom). Cieľ je v obci Vysoká nad Uhom, pred Kostolom Sedembolestnej Panny Márie.

Program sa zavŕši o 18:00 svätou omšou v miestnom kostole.

Účastníci budú mať zabezpečené občerstvenie, obed, sprievodné vozidlo a večeru vo Vysokej n. U. Pridať sa možno na akúkoľvek časť trasy.

Kontakt pre bližšie informácie a registráciu: na tel. 0904 617 792, alebo mail hornakmarti1313@gmail.com

Propozície

Bežecká štafeta prebieha po hlavných cestách za plnej  premávky – účastníci bežia na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou  na podujatí.

Beh sa uskutoční za dodržania aktuálnych protiepidemických opatrení v čase behu, v režime OTP.

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.