Pre farmaceutov: bioetická konferencia o hormonálnej antikoncepcii sa bude konať “na diaľku”

   Epidemiologické obmedzenia znemožnili riadne konanie konferencie. To nám však nebráni, aby sme sa dôležitej téme tohtoročnej konferencie venovali na diaľku. 

Bioetická konferencia Aj lekárnik má dušu je určená pre farmaceutov, laborantov a študentov farmácie. Konferenciu organizuje Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze.
   Keďže v roku 2020 si pripomíname 60. výročie uvedenia antikoncepčnej tabletky na trh (1960), konferencia sa sústredí na fenomén hormonálnej antikoncepcie. Ide o všeobecne rozšírený artikel v lekárňach napriek tomu, že svojou podstatou nie je liekom. Ba práve naopak, je určený na elimináciu ženskej plodnosti. A tá je znakom ženského zdravia, nie choroby.

   Na konferencii vystúpia traja prednášajúci:
– Farmaceut a farmakológ PharmDr. Jozef Laurinec, PhD priblíži výsledky najnovších klinických štúdií o účinkoch hormonálnej antikoncepcie.
– MUDr. Ivan Wallenfels ponúkne pohľad gynekológa, ktorý je presvedčený pri liečbe žien jestvuje vždy lepšie riešenie ako je užívanie hormonálnej antikoncepcie.
– PharmDr. Jana Záhoráková je majiteľka lekárne, ktorá sa rozhodla vylúčiť zo sortimentu – okrem iného – hormonálnu antikoncepciu. V osobnom svedectve predstaví cestu k transformácii svojej lekárne.

Ako bude konferencia prebiehať?

Zvolili sme formu, ktorú považujeme za najšetrnejšiu pre hostí i pre účastníkov.

1. Lektori odprezentujú svoje témy vopred. Všetky tri príspevky budú zverejnené pre zaregistrovaných účastníkov konferencie v sobotu, 7. novembra 2020 o 10:00.  

 2. Účastníci dostanú časový priestor jedeného týždňa, aby si mohli príspevky vypočuť/pozrieť a aby mohli reagovať písomnou formou (na zbernú mailovú adresu môžu adresovať svoje otázky, postrehy a pod.)

3. Lektori pripravia písomné odpovede k jednotlivým otázkam účastníkov konferencie.

4. Všetky otázky a odpovede prepošleme registrovaným účastníkom konferencie. 

 

Záujemcovia sa môžu naďalej registrovať cez formulár TU.

Tí, ktorí sa už zaregistrovali pre zverejnením týchto aktualizácií, nemusia registráciu opakovať.

Kvôli horeuvedeným zmenám budú účastníci tohtoročnej konferencie oslobodení od povinného poplatku. Ak by ste chceli prispieť k pokrytiu nákladov, ktoré sú spojené s vytvorením videonahrávok jednotlivých prezentácií, môžete zaslať svoj dar na účet Úradu pre apoštolát ochrany života: 

IBAN: SK06 0200 0000 0042 6654 7458

Viac informácií na: edilekaren@gmail.com

Plagát na zdieľanie TU.

bioetická konferencia pre farmaceutov

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.