Prešovská sviečka za nenarodených, 2. november 2015

   Aj v tomto roku sa veriaci v Prešove zhromaždili, aby sa pri príležitosti Pamiatky zosnulých, modlili aj za obete interrupcie. Po sv. omši v nemocničnej kaplnke o 15:15, ktorú celebroval nemocničný duchovný o. Milan Dubóci, sa presunuli k tzv. Starej pôrodnici, kde pokračovali v modlitbe pri Pamätníku nenarodeným deťom. Tu vzývali Božie milosrdentvo za záchranu nenarodených a obrátenie zdravotníkov, ktorí konajú proti pravde o ľudskej dôstojnosti.   

   Pripomíname, že v metropole Šariša pred Starou pôrodnicou sa schádzajú veriaci na modlitbu za záchranu nenarodených detí každý piatok o 15:30hod.

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.