Prešovské pro-life spoločenstvo získalo právnu subjektivitu

6. júla 2020 bolo zaregistrované občianske združenie Prešov za život. Kto tvorí Prešov za život ?

 Áno, naše občianske združenie Prešov za život bolo zaregistrované 6. júla, na sviatok sv. Márie Goretti. Verím, že aj na jej orodovanie nám dobrý Boh dá takú odvahu v boji za život, akú mala ona. Naše občianske združenie tvoria rodiny, slobodní laici i kňazi.

Ako ste sa Vy osobne dostali k téme ochrany ľudského života?

V r. 2015 sme sa spolu s manželkou pripojili k modlitbe pred Starou pôrodnicou v Prešove, keď do nášho mesta zavítali cyklisti so svojou akciou „Na bicykli za život“. Po tejto, pre nás silnej skúsenosti, sme sa pripojili k skupine modlitebníkov, ktorí sa tam už niekoľko rokov modlili. Začali sme tiež prichádzať do Košíc na sv. omše za život a stretávať sa tam s ľuďmi, ktorí boli aktívni v pro-life službe. Postupne sme do Košíc prichádzali z Prešova viacerí, začali sme spolupracovať a našim prvým ovocím boli sv. omše za život u nás v Prešove.

S manželkou Martinou

 Ľudia niekedy chcú realizovať dobrú myšlienku, no nevedia, ako začať. Čo by ste im poradili? Ako ste začínali v Prešove?

 Príklad sme si vzali z košických sv. omší za život, ako som už spomínal, a tými sme začali aj u nás. Som rád, že sme začali práve sv. omšami za život, ktoré akoby zastrešujú pro-life službu v Prešove. Myslím, že je dôležité nehrnúť sa hneď do realizácie veľkých myšlienok, ale začať s málom a obrátiť sa na ľudí, ktorí už majú v tejto službe akú-takú skúsenosť. Považujem tiež za dôležité nenechať sa znechutiť alebo odradiť, ak sa niečo nepodarí alebo ak niečo vyžaduje dlhší čas, poprípade viac námahy.

  

Ktorú z vašich aktivít považujete za najdôležitejšiu?

Za najdôležitejšiu považujem práve sv. omšu za život, pretože uvedomujúc si hodnotu sv. omše, pokladám ju za základ, na ktorom môžeme stavať celú našu pro-life službu.

 

 Chodíte do práce a máte doma štyri deti. Ako sa to dá všetko stíhať?

Do práce chodím zatiaľ len ja, manželka je ešte s najmenším synom doma. Túto službu vykonávame ako manželia, ale aj spoločne ako rodina. Tým, že pro-life apoštolátom žijeme celá rodina, tak sa to dá ľahšie zvládať. Táto služba nás napĺňa i spája.

Palkovci vychovávajú štyri osvojené deti

Všetky Vaše štyri deti ste prijali z detského domova. Aké to je? Ťažšie, alebo ľahšie než ste si mysleli? Čo Vás táto služba naučila?

 Tri staršie deti máme adoptované a najmladší je v pestúnskej starostlivosti. Sme vďační Bohu, že môžu vyrastať v našej rodine. Myslím, že žijeme podobný rodinný život ako ostatné rodiny – s každodennými radosťami i starosťami. Vďaka týmto deťom si uvedomujeme, že každý jeden ľudský život má veľkú hodnotu.

 

Od roku 2016 v Prešove mávate každomesačné sv. omše za život. V čom vidíte ich najväčší prínos?

Na jednej strane sa vďaka týmto sv. omšiam vytvára pro-life povedomie v našom meste a otvárajú sa témy týkajúce sa ochrany počatého života. A na druhej strane, upevňuje a rozširuje sa okruh ľudí, ktorí sa týchto sv. omší zúčastňujú alebo na nich aktívne slúžia. Sme vďační bratom františkánom, že práve u nich môžeme tieto sv. omše sláviť a v priestoroch ich kláštora sa stretávať pri agapé.

Občianske združenie Prešov za život sídli na adrese Jarková 77, 080 01 Prešov

K čomu sa uberajú vaše myšlienky pri pohľade do budúcnosti? Môžete nám prezradiť aspoň jeden zámer pre najbližšiu budúcnosť?

Od 23. septembra 2020 by sme chceli v Prešove odštartovať kampaň 40 dní za život. Bol by som rád, keby týchto 40 dní bolo aj časom nášho osobného obrátenia a pokánia.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.