Pro-life koordinátori spustili billboardovú kampaň

Počas februára a marca 2022 prebieha na celom Slovensku billboardová kampaň “Pomoc, nie potrat!” Neformálne ju iniciovali farskí pro-life koordinátori v košickej arcidiecéze. Neskôr sa k nim pridali aj regionálni spolupracovníci projektu 9 mesiacov za život.

V priebehu niekoľkých týždňov sa spoločne zmobilizovali k realizácii 161 billboardov, ktoré sa prihovárajú okoloidúcim v rôznych regiónoch Slovenska.

Kampaň vysiela apel na najbližšie a prirodzené prostredie tehotnej mamičky. Tento najbližší a najvplyvnejší okruh tvoria partner, rodičia a lekár tehotnej mamičky. Ich prístup do veľkej miery vplýva na rozhodovanie tehotnej ženy. Skúsenosť ukazuje, že ak sa žena rozhodne pre umelý potrat, na pozadí figuruje pasivita alebo tlak zo strany týchto kľúčových osôb.

Ak sa povie, že potrat je vecou ženy, môže sa to javiť ako gesto tolerancie. No môže to byť aj spôsob, akým sa okolie ženy zbavuje spoluzodpovednosti. Žena je takouto taktikou fakticky donútená k potratu.

Okrem trojakého apelu na najbližšie okolie štvrtý vizuál adresuje posolstvo samotnej tehotnej mamičke. Hovorí o skúsenosti pani Márie Demeterovej, ktorá sa 30 rokov venuje pomoci tehotným mamičkám v situáciách, keď zlyhá najbližšie okolie (partner, rodičia, lekár). Aj vtedy je najlepším a jediným správnym riešením prijať dieťa. Nielen z dôvodov morálnych (že sa to má), ale aj kvôli jedinečnému vnútornému posunu, ktorý nastane v tehotnej mamičke po pôrode. Silno sa prebudí materský pud, orientácia na dieťa a radosť z materstva.

Štatistiky sú jednoznačné. Veľa žien ľutuje, že podstúpili umelý potrat. No len zriedka žena ľutuje, že dieťa porodila. Mária Demeterová sa venuje tým najohrozenejším a tak by sa dalo predpokladať, že z času na čas stretne aj mamičku, ktorá oľutovala prijatie dieťaťa. No tvrdí, že ani jednu takú nestretla.

Všetky štyri vizuály pripravujeme aj v iných tlačových podobách:

  • papierové plagáty vo formáte A4 (do exteriérov aj interiérov)
  • gumené plachty na vonkajšie konštrukcie ploty, zábradlia, steny…

Už teraz si ich môžete objednať na adrese kosicezazivot@gmail.com.